logo yeni

LİSE MEZUNLARININ YÜKSELEBİLECEĞİ DERECE

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

kariyer2Devlet memuriyetine lise veya dengi okul mezunu olarak girenlerin ya da memuriyetleri sırasında bu seviyede eğitim tamamlayanların, eğitim seviyelerinde sonradan bir değişiklik olmaması durumunda, yükselebilecekleri derecelere sınır getirilmiştir. 

Lise mezunlarının yükselebileceği derece

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;

-Liseyi bitirenler, 13 üncü derecenin 3 üncü kademesinden memuriyete başlamakta ve 3 üncü derecenin son (8 inci) kademesine kadar yükselebilmektedir.

-Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler, 12 nci derecenin 2 nci kademesinden memuriyete başlamakta ve 3 üncü derecenin son (8 inci) kademesine kadar yükselebilmektedir.

Lise mezunlarının 2 nci dereceye yükselmesi

Devlet Memurları Kanunu (madde 37), bazı memurların en fazla yükselebilecekleri derecenin üstündeki dereceye yükselmesini de öngörmüş olup, bu düzenlemeden, öğrenim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazananmış olanlar da yararlanabilmektedir.

Buna göre, eğitim durumları itibariyle en çok 3 üncü dereceye kadar yükselebilen lise mezunu Devlet memurları, 657 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükümlerinden yararlanarak 2 nci derecenin son kademesine (6 ncı) kadar ilerleyebilecektir.

Lise mezunları 37 nci maddeden nasıl yararlanır?

Lise ve dengi okul mezunlarından, kazanılmış hak aylıkları itibariyle 3 üncü derecenin 4 üncü kademesinden aylık almaya hak kazanmış olanların kazanılmış hak aylıkları, bazı şartların varlığı halinde, kadro şartı aranmaksızın 2 nci dereceye yükseltilmektedir.

Bu yükselmenin yapılabilmesi için gerekli olan şartlardan bazıları, 2011 yılında yürürlüğe konulan 6111 sayılı Kanunla değiştirilmiştir.

Üst dereceye yükselecek olanlarda aranan “son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanlar” şartı “son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanlar” şeklinde değiştirilmiş ve 2011 yılından önce alınmış olan sicillere göre değerlendirme yapılmasına belli bir süre devam edileceği öngörülmüştür.

Düzenlemenin son haline göre; öğrenim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan Devlet memurlarından, son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olanlar, bir üst dereceye yükselebilecek.

Geçiş döneminde yapılacak uygulama

Üst derecelere yükseleceklerde aranan “son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olma” şartı, 25/02/2011 tarihinden itibaren sekiz yıl sonra geçerli olacak. Bu süre içerisinde, düzenlemeden yararlanmada disiplin ve sicil yönüyle karma bir değerlendirme yapılacak.

Buna göre, geçiş döneminde lise mezunlarının 2 nci dereceye yükselmesi şu şekilde olacak:

Lise ve dengi okul mezunu Devlet memurlarından, kazanılmış hak aylığı bakımından 3 üncü derecenin 4 üncü kademesine;

a) 2014 yılı içerisinde ilerleyenler; 2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait 5 yıllık sicil notu ortalamasının doksan ve daha yukarı olması ve 2011, 2012 ve 2013 yıllarında disiplin cezası almamış olmaları durumunda 2014 yılında 2 nci dereceye yükselebilecek.

b) 2015 yılı içerisinde ilerleyenler; 2007-2008-2009-2010 yıllarına ait 4 yıllık sicil notu ortalamasının doksan ve daha yukarı olması ve 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında disiplin cezası almamış olmaları durumunda 2015 yılında 2 nci dereceye yükselebilecek.

c) 2016 yılı içerisinde ilerleyenler; 2008-2009-2010 yıllarına ait 3 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların; 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında disiplin cezası almamış olmaları durumunda 2016 yılında 2 nci dereceye yükselebilecek.

d) 2017 yılı içerisinde ilerleyenler; 2009-2010 yıllarına ait 2 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların; 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında disiplin cezası almamış olmaları durumunda 2017 yılında 2 nci dereceye yükselebilecek.

e) 2018 yılı içerisinde ilerleyenler;  2010 yılı sicil notu doksan ve daha yukarı olanların; 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında disiplin cezası almamış olmaları durumunda 2018 yılında 2 nci dereceye yükselebilecek.

f) 2019 yılı içerisinde ilerleyenler;  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında disiplin cezası almamış olmaları durumunda 2019 yılında 2 nci dereceye yükselebilecek.

g) 2011 yılı ve sonrasında herhangi bir disiplin cezası almış olanlar, disiplin cezası almadan 8 yıllık süre geçirmedikçe, üst dereceye yükselemeyecek.  

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.© 

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.