logo yeni

GÖREVE BAŞLAMA KONUSUNDA MEMURLARIN UYMASI GEREKEN SÜRELER

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

saatlik izinİlk defa, yeniden ya da yer değiştirme suretiyle Devlet memuriyetine başlayanlar ile çeşitli sebeplerle geçici bir süre için görevlerinden ayrılmış olanların yeniden göreve başlamalarında hangi süre kurallarına uyacakları konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Devlet memurlarının göreve başlama süreleri, göreve başlama sebebine göre farklı belirlenmiştir. Buna göre;

İlk defa veya yeniden atananların göreve başlama süresi

İlk defa veya yeniden;

-Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

-Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süreler içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Naklen (yer değiştirme suretiyle) atananların göreve başlama süresi

Yer değiştirme suretiyle;

-Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

-Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

İlk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle atamada sürenin başlangıcı

İlk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle atamalarda, yukarıda belirtilen göreve başlama süreleri;   

-Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

-Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

-Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

-Memurun izinli veya raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber,  göreve başlama süreleri izin ve raporun bitimi

tarihinde başlar.

Süresi içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir.

Askerlik sebebiyle görevinden ayrılmış olanların göreve başlama süresi

Silahaltına altında olan memurlar, terhis oldukları yerin görev yeriyle aynı yerde olması halinde terhislerini izleyen gün, başka yerde olması halinde terhislerinden itibaren 15 gün ve yol süresi içerisinde görevlerine başlamak zorundadırlar.  Bu süreler bitiminde görevine başlamamış olanlara, göreve başlamaları için 10 gün ilave süre verilebilir.

Aylıksız izin kullananların göreve başlama süresi

Aylıksız izin kullananlar, izin süresinin bitimini izleyen gün içerisinde görevine dönmek zorundadırlar. Öte yandan, memurunyeri.com olarak aylıksız izin süresinin bitiminden önce, aylıksız izin alınmasına sebep olan mazeretin ortadan kalkması hâlinde, memurun 10 gün içinde görevine dönmesi gerektiğini de belirtebiliriz.  

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.