logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUNDA YEDEK LİSTEDE KALANLARIN HANGİ HAKLARI VAR?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselmeKamu kurum ve kuruluşları tarafından, görevde yükselme kapsamındaki kadrolara atama yapmak amacıyla açılan sınavlar neticesinde, başarı sırasına göre yedek liste de belirlenmesi durumunda, bu listede yer alacak personelin belirli şartlar altında görevde yükselme suretiyle atanması mümkün olabilmektedir.

Görevde yükselme sınavında yedek liste

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınmaktadır. Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle başarı puanı tespit edilmektedir.

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilerek, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenmektedir.

Kurumlar tarafından gerek duyulması halinde, görevde yükselme sınavında başarılı sayılmak için gerekli puanı almalarına rağmen duyurulan kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak olanlar için, en fazla asıl aday sayısı yedek de belirlenebilir.

Öte yandan, kurumlar tarafından yedek liste belirlenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Yedek liste belirlememiş olması durumunda, asil listede yer alamayanların atanma hakkından söz edilemeyecektir.

Yedek listede yer alanların hakları

Yapılan görevde yükselme sınavı neticesinde başarılı oldukları halde sıralama bakımından asil listeye giremeyen ve kurumları tarafından belirlenmiş (varsa) yedek listede yer alan adayların, söz konusu sınav sonucuna bağlı atanma haklarının, bazı koşullara bağlı olarak, varlığından söz edebiliriz.

Buna göre, yedek liste belirlenmiş olması durumunda;

**Yedek listede bulunan personel, ancak sınav duyurusunda belirtilen kadroların boş kalması veya boşalması halinde (aşağıda belirtilen durumlar) atanabilecek olup, aynı unvandaki boş kadrolara veya yeni ihdas edilecek kadrolara ise atanamaz.

**Asil listede yer aldıkları halde atanma şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya atamaları iptal edilenlerin olması durumunda, bu şekilde boş kalan veya boşalan kadrolara yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılır.

**Asil listede yer aldıkları halde, atandıkları göreve geçerli mazeretleri olmaksızın süresi içinde başlamayan ya da atanma hakkından vazgeçenlerin olması durumunda, bu şekilde boş kalan kadrolara yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılır.

**Asil listede yer aldıkları için atananların; emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanması durumunda, bu şekilde boşalan kadrolara yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılır.

**Yedek listeden atananların bulundukları kadroların, yukarıda belirtilen şekillerde boşalması durumlarında da, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılmaya devam edilir.

**Yedek listede olanların ataması, sınava ilişkin başarı listesinin ilan edildiği tarihten itibaren 6 ay geçtikten sonra yapılamaz. Ayrıca, 6 ay geçmeden aynı unvanlı kadro için yeniden görevde yükselme sınavı açılması halinde, yeni sınava ilişkin duyurunun yapıldığı tarihten sonra yedek listeden atama yapılamaz.

**Yedek listedekilerin, en geç 6 ay içerisinde (yeniden sınav açılması durumunda sınav duyuru tarihine kadar) atanmamaları durumunda, görevde yükselme suretiyle atanabilmeleri için yeniden sınava girmeleri gerekir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.