logo yeni

calisanlar2 copy

2015 YILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AYRINTILARI BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme 8YÖK, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca görevde yükselme ve unvan değişikliği merkezi yazılı sınavı duyurusunu yaptı.

Duyuruya göre, merkezi yazılı sınav ile ilgili esaslar ve hangi üniversite personeli için sınav yapılacağı hususları şöyle belirlendi:

Başkanlık Makamının 05/03/2015 tarihli ve 861 sayılı makam oluru ile Kurulumuz (YÖK) personeli için de görevde yükselme sınavı yapılmasının uygun görüldüğü, ayrıca yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından gelen talepler incelenmiş ve başvurular hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Abant İzzet Baysal, Amasya, Balıkesir, Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Erciyes, Galatasaray, Gaziosmanpaşa, Giresun, Gümüşhane, Harran, İstanbul Teknik, Karabük, Karamanoğlu Mehmetbey, Marmara, Mersin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Muğla Sıtkı Koçman, Mustafa Kemal, Necmettin Erbakan, Orta Doğu Teknik, Ordu, Pamukkale, Selçuk, Sinop, Tunceli, Yıldız Teknik ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinden gelen merkezi yazılı sınav taleplerinin sonradan yapılan değişiklikleriyle birlikte uygun olduğuna,

2-Ağrı İbrahim Çeçen, Bülent Ecevit ve Kocaeli Üniversitesinin Kurulumuza gönderilen yazılarından merkezi yazılı sınav taleplerinin bulunmadığına,

3-Yönetmeliğin duyuru ve başvuru başlıklı 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca şubat ayından sonra görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği merkezi yazılı sınav başvurusunda bulunan, Çanakkale Onsekiz Mart, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Muğla Sıtkı Koçman, Mustafa Kemal, Pamukkale ve Yıldız Teknik Üniversitesinin başvurularının işleme alınmasına,

4-Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü5nce Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için ilan edilmesinin düşünüldüğü 1.derece şube müdürü kadrosuna, Elazığ 2.İdare Mahkemesi kararı uyarınca Üniversite personelinden birinin atanması gerektiğinin belirtildiği ilgili Üniversitenin 11/03/2015 tarih ve 1048 sayılı yazısı uyarınca söz konusu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için ilan edilmesi planlanan 1 .derece şube müdürü kadrosu merkezi görevde yükselme yazılı sınavı kapsamından çıkarılmasına,

5-Merkezi yazılı sınav başvuru süresinin 5 iş gününden az olmamak üzere son başvuru tarihinin 01/06/2015 olarak belirlenmesine, Başkanlığımızca ilan edilecek olan merkezi yazılı sınav duyurusunun, kurumlarca da kendi personelinin aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlarında başvuruda bulunabilmelerinin sağlanmasına,

6-Başvuruların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında Personel Daire Başkanlığına, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında Personel Birimine, Üniversiteler de ise Personel Daire Başkanlıklarına kapalı zarf içindeki bir dilekçe ile yapılmasına,

7- İlan edilen kadrolara diğer kuramların personeli ve aday memur statüsünde bulunanların başvuruda bulunamayacaklarına,

8-Başvuru süresinin sona ermesine müteakip yapılan başvuruların, her kurumun yukarıda adı geçen birimlerince açılarak incelenmesine, değerlendirilmelerin 15 gün içinde yapılarak, aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listelerinin en geç 3 gün içerisinde her kurumun kendi resmi internet sayfasında ilan edilmesine,

9-İlan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde kuramların sınav kurullarına yapılacak olan itirazların, her kurumun kendi sınav kurulunca 10 iş günü içinde karara bağlanmasına,

10-Kesinleşen aday listelerinin 5 iş günü içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi ile aynı süre içerisinde her kurumun kendi resmi internet sayfasında ilan edilmesine,

11-Merkezi yazılı sınavın Yönetmelik gereği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Anadolu Üniversitesine yaptırılması gerektiğinden, kesinleşen aday listelerinin Başkanlığımıza intikal etmesini müteakip, Başkanlığımızca merkezi yazılı sınava ilişkin protokolü tesis etmek amacıyla adı geçen kuramlara müracaat edilmesine,

12-Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavı konu başlıklarının ekli listede belirtilen şekilde olmasına,

13-Kurulumuza merkezi yazılı sınav için gönderilen boş kadro listeleri ile Merkezi Sınav Kurulu Kararının, resmi internet sayfamızda (http://www.yok.gov.tr) duyurulmasına,

14-Şube müdürü kadrosu ilan eden kuramların, merkezi yazılı sınavdan sonra ivedi şekilde söz konusu kadro için sözlü sınavı da yapmasına,

15- Yazılı sınavı yapacak olan kuram tarafından sınav sonuçlarının Başkanlığımıza intikal etmesini müteakip 5 iş günü içinde resmi internet sayfamızda ilan edilmesi ve merkezi sınav işlemlerinin 2015 yılı içinde tamamlanmasına,

Karar verilmiştir.

MERKEZİ YAZILI SINAV KONU BAŞLIKLARI

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME ve/veya UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ MERKEZİ YAZILI SINAVA İLİŞKİN KURUM BAZINDA KADROLAR

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.