logo yeni

calisanlar2 copy

DANIŞTAY'DAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLÜ SINAVINDA VERİLEN DÜŞÜK PUANLARA İPTAL

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

adaletDanıştay 2. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı şube müdürlüğü sınavına katılan bir şefin, sözlü sınavını iptal eden İdare Mahkemesi kararını onadı.

Olayda, Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü görevde yükselme yazılı sınavından 73,33 puan alarak başarılı olan ve mülakat sınavına girmeye hak kazanan davacının, girdiği mülakat sınavı neticesinde aldığı 55,20 puan esas alınmak suretiyle başarısız sayılmasına ilişkin işlemin İdare Mahkemesince iptal edilmesi üzerine, MEB tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştu.

Başarı düzeyinin altında olan puanların gerekçeleri ortaya konulamadı

Danıştay 2. Dairesi tarafından verilen kararda “Uyuşmazlık konusu olayda; bu işlemin hukuka uygunluk denetiminin Anayasanın 125. maddesinde ve 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinde belirlenen hukuki sınırlar içinde yapılabilmesi için davalı idarece, soruların yanıtlarına komisyon üyelerince takdir edilen ve yönetmelikte belirlenen başarı düzeyinin altında olan puanların gerekçelerinin ortaya konulmadığı, davacının alan bilgisi ve genel kültür bilgisini ölçmek amacıyla, kura usulü ile belirlenen iki soruya ve diğer sorulara yukarıda belirtilen şekilde yanıt vermesi nedeniyle, başkaca herhangi bir sebep ve gerekçe gösterilmeksizin performans değerlendirme formunda yer alan tüm hanelerin değerlendirilerek 55,20 puanla başarısız sayıldığı görülmüştür.

Yukarıda belirtildiği şekilde, davacının girmiş olduğu görevde yükselme sözlü sınavında hukuken itibar edilebilir herhangi bir sebep ortaya konulmaksızın davacının başarısız sayıldığının anlaşılması karşısında, söz konusu sınavın başarı düzeyini oluşturan puanların belirlenmesinde davacının bilgi ve yeterliliğinin objektif ve nesnel biçimde değerlendirildiğinden söz etmeye olanak bulunmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

2. Daire, kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca kamu hizmetinin ehil kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavda, ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun ve objektif bir değerlendirme yapılmaması sebebiyle, davacının görevde yükselme sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık, dava konusu işlemi iptal eden mahkeme kararında sonucu itibariyle hukuka aykırılık görülmediği kararına vardı.

Karara ulaşmak için tıklayınız

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.