logo yeni

HANGİ KURUMDA TEKNİSYENLER SINAVSIZ TEKNİKER OLABİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

teknik-hizmetlerKamu kurumlarında Teknisyen kadrolarında görev yapanların yükseköğrenim görerek Tekniker unvanını kazanmaları durumunda, Tekniker unvanlı kadrolara atanabilmek için kurumları tarafından açılacak unvan değişikliği sınavına girmeleri ve başarılı olmaları gerekirken, bazı kurumlarda doğrudan Tekniker kadrosuna atama da yapılabilmektedir.

Teknisyen kadrosunda görev yaparken, unvan değişikliği sınavına girmeksizin Tekniker kadrosuna atama yapılabilen kurumlardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

Gördükleri eğitimlerden dolayı Teknisyen unvanını kazanmakla birlikte, TBMM İdari Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil çeşitli kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının, unvan değişikliğine girmeden (Teknisyen kadrosundan Tekniker kadrosuna geçiş gibi) Teknisyen kadrolarına atanma taleplerinin reddedilmesi soru önergesine konu olmuştu.

Milletvekili Özcan YENİÇERİ tarafından konuya ilişkin verilen soru önergesine TBMM Başkan Vekili Sadık YAKUT imzalı yazı ile verilen cevapta, unvan değişikliği olmaksızın Teknisyen kadrosuna atama yapılmadığı ancak Teknisyen kadrosunda olanların Tekniker kadrosuna sınavsız atandığı ifadeleri de yer aldı.

Açıklamada şöyle:

"Kurumumuzda ilk defa teknisyen veya tekniker unvanlı kadrolarda göreve başlayacak personel için 29.04.1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaktadır. Ancak memuriyete devam etmekteyken söz konusu Kanun'da belirtilen eğitim kurumlarından mezun olanlar için TBMM Başkanlık Divanının 31.05.2013 tarihli ve 50 sayılı Kararı'yla kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır.

6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce verilen unvan değişikliği dilekçeleriyle ilgili olarak dilekçe sahiplerinin bu şekilde sınavsız olarak atanmasının diğer personel tarafından emsal gösterilebileceği nedeniyle ve hizmet gerekleri doğrultusunda İdare tarafından bu yönde bir takdir hakkı kullanılmamıştır. Ayrıca anılan Kanun'un geçici 2’nci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte Kurumumuzda teknisyen kadrosunda çalışanlardan en az yüksekokul mezunu olup tekniker unvanına haiz olanların hiçbir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle tekniker unvanlı kadrolara atanmaları hüküm altına alınmış ancak teknisyen unvanına haiz personel için bu yönde bir hükme yer verilmemiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğimin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre teknisyen kadro unvanı unvan değişikliğine tabi bir kadro unvanı olup söz konusu kadroya ancak anılan Yönetmelik hükümlerine göre açılacak sınavlarda başarılı olunması halinde atama yapılabilecektir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav konuları anılan Yönetmelik'in 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Kurumun görev alanı ve atanılacak kadro unvanının gerekleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca belirlenmektedir."

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.