logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILAN PERSONELE HARCIRAH ÖDENİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselme-3Kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan ve memuriyet mahalli dışında yapılan görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılan personele harcırah ödemesi konusunda tereddüt görülebilmektedir.

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru ve sözleşmeli (399 sayılı KHK’ya tabi) statüde görev yapan personele yönelik olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılabilmektedir.

Kurumlar tarafından açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, sınava katılacak personelin görev yerinden başka yerlerde yapılması da söz konusu olabilmektedir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılacak olanların, sınavlara memuriyet mahalli dışında girmeleri durumunda, sınava ilişkin süreler için ilgili personele geçici görev harcırahı ödenmesi konusu gündeme gelmektedir.

Harcırah Kanunundaki düzenleme

6245 sayılı Harcırah Kanununda, geçici görev harcırahı ödenecek haller düzenlenirken; ehliyet tespiti, imtihan, hava değişimi ve tedavi için başka yere gönderilenlere yapılacak harcırah ödemesinden de söz edilmiştir.

Harcırah Kanunundaki düzenlemeye göre, memuriyet mahalli dışına; görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderdikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.

Konuya ilişkin diğer mevzuat düzenlemeleri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçların zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşeceğini hükme bağlamıştır.

Öte yandan, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde bazı belgelerin ibrazının zorunlu olduğunu ve bu kapsamda; görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, yurtiçi geçici görev yoluğu bildirimi ile yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturaların harcırah ödeme belgesine bağlanacağına hükmetmiştir. Yönetmelikte ayrıca, görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kuramlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurt içinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin ödeme belgesine bağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Değerlendirmemiz

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılacağı yerlere, bu yerler dışından katılacak olanlara geçici görev harcırahı ödenmesi, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, memuriyet mahalli dışındaki yerlere görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmak için gidenlere;

-Yol masrafı ile sınav günleri ve yolda geçen günler için gündelik ödenebileceğini,

-En çok 7 günlük süre için gündelik ödenebileceğini,

-Sınav için memuriyet mahalli dışına çıkmakla birlikte, sınava katılmayanlara geçici görev harcırahı ödenemeyeceğini,

-Harcırah beyannamesine, harcama belgeleri ile (fatura, bilet gibi) sınava girildiğine dair belgelerin eklenmesi gerektiğini,

-Hak kazanılan geçici görev harcırahının 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde ilgili kurumlardan talep edilebileceğini

memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.