logo yeni

calisanlar2 copy

MEB ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARINA KANUNİ DÜZENLEME GELİYOR

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

burokrat2Cevdet ERDÖL ve arkadaşları Meclis Başkanlığına sunulan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında boş bulunan 1709 şube müdürü kadrosuna 16/04/2014 tarihinde yapılan ve idari yargıda iptal edilen atama işlemlerinden geri adım atılmaması için düzenleme yapılmasını da içeriyor.

Kanun Teklifinin 17 nci Maddesi, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bir madde eklenmesini öngörüyor.

652 sayılı Kanuna eklenmesi teklif edilen ve "Görevde yükselme ve unvan değişikliği” başlığı altında düzenlenen Maddede yer alan bazı hükümlere göre;  

**İlçe milli eğitim müdürü ve üstü kadrolara yapılacak atamalarda görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı uygulanmayacak.

**Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacak olanlar yazılı ve sözlü sınava girecek. Bu kadrolara atamalarda, sözlü sınav puanı esas alınacak. Puan eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek.

**Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak diğer görevlere atanacak olanlar yazılı sınava girecek. Bu görevlere atamalarda, yazılı sınav puanı esas alınacak. Puan eşitliği halinde, sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek.

**Kanun Teklifi ile getirilen düzenleme, Teklifin kabul edilmesi halinde Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihten itibaren son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavları ile bunlara istinaden yapılan atamalar hakkında da uygulanacak.

Kanun teklifi bu şekilde yasalaşırsa, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile getirilen ve kamu personelinin objektif bir şekilde terfi etmesine imkan tanıyan sistemde açılan deliklere yeni bir tane daha eklenmş olacak.

Kanun Teklifinin ilgili maddesi

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 17- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Görevde yükselme ve unvan değişikliği

EK MADDE 2- (1)Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek diğer kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir. Ancak, ilçe milli eğitim müdürü ve üstü kadrolara yapılacak atamalarda görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı uygulanmaz.

(2)Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına sözlü sınav, diğer kadrolara ise yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik hâlinde şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.

(3)Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

(4)Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları ile bu sınavlara katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitim düzeyine ilişkin şartlar ile sınavların uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(5)Bu madde hükümleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavları ile bunlara istinaden yapılan atamalar hakkında da uygulanır."

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.