logo yeni

calisanlar2 copy

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA GÖREVDE YÜKSELMEK İÇİN 1 YIL ÇALIŞMAK ŞART

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselme7Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin görevde yükselmelerine ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”, daha önce kapatılmış olan bazı kurumlara ait görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini kaldırırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolara, personelin atanmasında uygulanacak usul ve esaslar da belirlenmiş oldu.

Yönetmelikte yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

**Döner sermaye merkez müdürü, kuruluş müdürü, müdür ve şube müdürü kadrolarına atanmak için yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personel için yazılı sınav sonucuna göre görevde yükselme suretiyle atama yapılacak.

**Avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, din görevlisi, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, istatistikçi, kütüphaneci, laborant, mimar, mühendis, mütercim, odyolog, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, şehir plancısı, tekniker, teknik ressam, teknisyen kadrolarına unvan değişikliği sınavı sonucuna göre atama yapılacak.

**Görevde yükselme sınavına katılma suretiyle yapılacak atamalarda, diğer şartların yanı sıra, en az bir yıl Bakanlık kadrolarında çalışmış olmak şartı aranacak.

**Döner sermaye merkez müdürü, kuruluş müdürü, müdür, şube müdürü kadrolarına atanabilmek için, diğer şartların yanı sıra; 8 yıl hizmet süresinin bulunması ve APK uzmanı, araştırmacı, avukat, ayniyat saymanı, biyolog, çocuk gelişimcisi çözümleyici, daire tabibi, din görevlisi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, eğitim uzmanı, fizyoterapist, hemşire, istatistikçi, kuruluş müdür yardımcısı, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, odyolog, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık memuru, sayman, sivil savunma uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, şef, şehir plancısı, tabip, uzman, uzman tabip olarak görev yapıyor olmak gerekecek.

**Şef kadrosuna atanabilmek için, diğer şartların yanı sıra; 3 yıl hizmet süresinin bulunması ve anbar memuru, aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, bilgisayar işletmeni, çocuk eğiticisi, dağıtıcı, daktilograf, din görevlisi, hemşire, hizmetli, işaret dili tercümanı, kaloriferci, koruma güvenlik görevlisi, laborant, memur, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, şoför, teknik ressam, tekniker, teknisyen, teknisyen yardımcısı, terzi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru olarak görev yapıyor olmak gerekecek.

**Yurt yönetim memuru kadrosuna atanabilmek için; en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ve en az 1 yıl hizmeti bulunmak gerekecek.

**Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikası sahibi olmak (bilgisayar alanında eğitim veren orta ve yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar hariç) veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek, en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak veen az 1 yıl hizmeti bulunmak gerekecek.

**Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için; en az lise ve dengi okullardan mezun olmak ve en az 1 yıl hizmeti bulunmak gerekecek.

**Öğretmen kadrosuna atanabilmek için; öğretmenlik lisans programlarının birinden mezun olmak veya fen edebiyat fakültelerinden mezun olup Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan orta öğretim alan öğretmenliği yüksek lisans veya pedagojik formasyon sertifikalarından birine sahip olmak gerekecek.

**Programcı kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak veya en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan ya da yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak gerekecek..

**Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvurabilmek için Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak gerekmekte olup; diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli söz konusu sınavlara başvuruda bulunamayacak. Ayrıca, aday memurlar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunamayacak.

**Daha önce kapatılmış olan kurumlara ait yönetmelikler yürürlükten kaldırıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan başkanlık ve genel müdürlüklere ait;

-Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

-Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

yürürlükten kaldırıldı.

**İlgili mevzuatı uyarınca, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında kazanılmış olan haklar saklı olacak.

Yönetmelik metni için tıklayınız …

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.