logo yeni

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA ADAY MEMUR VE BAŞKA KURUM PERSONELİ GİREBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselme6Kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme veya unvan değişikliği yoluyla atama yapılacak kadrolar için yapılacak sınavlara, diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde olanların katılıp katılamayacağı konusunda uygulamada tereddüt oluşabilmektedir.

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”; aday memurların görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılamayacağına ilişkin herhangi bir hüküm içermezken, başka kurumların personelinin açılacak sınavlara girmesiyle ilgili olarak çeşitli hükümlere yer vermiştir.

Aday memurların durumu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te, aday memurlarla ilgili olarak herhangi bir hüküm yer almamakla birlikte, kurumlar tarafından çıkarılan görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin özel yönetmeliklerde aday memurların açılacak sınavlara giremeyeceği hususunun açıkça belirtildiği görülmektedir.

Ayrıca, konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşlerde de, asil memurluğa atanmamış olanların görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına başvuruda bulunamayacağının mütaala edilmektedir.

Bu itibarla, henüz asil memur statüsünde olmayan ve çeşitli eğitim ve yetişme aşamalarında bulunan aday memurların, geçici süreli bir statüde ve bazı haklar bakımından sınırlandırılmış olmaları nedeniyle, kurumlar tarafından açılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına giremeyecekleri değerlendirilmektedir.

Başka kurum personelinin durumu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik;

-Görevde yükselme kapsamında ilan edilen kadro veya pozisyon için, alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi koşulunu sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olmasının esas olduğunu,

-Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personelinin başvurabileceğini

belirtmiştir.

Öte yandan, kurumlar tarafından yürürlüğe konulan özel yönetmeliklerde, diğer kurum personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvuramayacakları yönünde hükümlere yer verilmiştir.

Genel Yönetmelik hükümlerine bakıldığında, kurumlar tarafından açılacak unvan değişikliği sınavlarına   sadece kurumun kendi personelinin başvurabileceği; görevde yükselme sınavlarına ise atama yapılacak kadro için aranan hizmet süresi şartının en az 6 ayını atamanın yapılacağı kurumda geçirmiş olanların girebileceği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, görevde yükselme sınavı açılan kadro için aranan şatlara sahip olmakla birlikte (daha önce kurumda en az 6 ay hizmeti de bulunan) sınav başvuru tarihinde başka bir kurumda görev yapan personelin görevde yükselme sınavına girmesine Genel Yönetmelikte engel bir hükmün bulunmadığını düşünmekteyiz.

Bu çerçevede, kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin özel yönetmeliklerinde, başka kurumların personelinin görevde yükselme sınavına alınmayacağına ilişkin hüküm bulunmaması halinde, bu kurumlar tarafından açılacak görevde yükselme sınavlarına diğer kurumların (şartları tutan) personelinin de başvuruda bulunmasına engel bir durumun olmayacağını memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.