logo yeni

calisanlar2 copy

SGK PERSONELİ İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ FIRSATI

Aktif . Yayınlanma Görevde YükselmeI- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
Sınava katılabilmek için son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.
A) GENEL ŞARTLAR
Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
B) ÖZEL ŞARTLAR
- Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
- Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
- Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği,
Elektrik Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden mezun olmak,
- İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin İstatistik bölümünden mezun
olmak,
-Teknisyen kadrolarına atanabilmek için; en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim
veren okulların Elektrik bölümünden mezun olmak,
- Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olmak veya en az iki yıllık
eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya
üniversitelerden alınan bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,
2) En az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden
alınmış onaylı programcılık sertifikası.) belgelemek,

II- BAŞVURUDA BULUNAMAYACAK PERSONEL
Unvan değişikliği sınavına;
1) Aday memurlar,
2) Kadroları başka kurumlarda olup da Kurumda geçici görevli bulunanlar,
başvuramazlar.
III- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Unvan Değişikliği sınavına katılmak isteyen adaylar, ekte örneği gösterilen form
dilekçe ile 11 Ekim 2012 tarihinden 17 Ekim 2012 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptıkları
birimlere müracaat edeceklerdir. Birimler ise talepleri son başvuru tarihinden itibaren en geç 5
işgünü içerisinde yazı ekinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında olacak şekilde
göndereceklerdir. IV- SINAVA ALINMA
Talepler, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına intikalinden sonra gerekli şartların
taşınıp taşınmadığı yönüyle incelenerek adayların sınava katılıp katılamayacakları Kurum
intranet sitesinde ilan edilecek ve duyuru görev yaptıkları birimlerce ilgililere tebliğ edilecektir.
Adayların sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgeleri 15/11/2012 tarihinde
http://www.gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
V-SINAV ÜCRETİ
Sınava girecek adaylar, sınav masrafı olarak GAZİSEM T.C. HALK BANKASI Gazi
Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki Sınav Hizmetleri hesabına 250 TL’yi (ikiyüzelli)
05-09 Kasım 2012 tarihleri arasında yatıracaklardır. Sınav ücreti herhangi bir Halk Bankası
şubesinden kurumsal tahsilat programı aracılığıyla havale ücreti alınmadan ödenebilecektir.
VI- SINAVIN KONULARI VE ŞEKLİ
Sınav, Kurum mevzuatı (5502 ve 5510 sayılı Kanunlar) ile atama yapılacak kadronun
görev alanı ve niteliğine uygun konulardan (%20 - %80) oluşacak şekilde test usulü ile
yapılacaktır. Sınav ile ilgili ders notları sınavdan en az bir ay önce Kurumumuz intranet
sayfasında yayımlanacaktır.
VII- SINAVIN YERİ VE TARİHİ
Unvan Değişikliği Sınavı 02/12/2012 Pazar günü saat:10.00’da, M.Yaşar Bostancı
Cad. İncitaşı Sk. No.4 (İ.İ.B.F.Kampüsü) Yaşam Merkezi 06500 Beşevler/ANKARA
adresindeki Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GAZİSEM)
dersliklerinde yapılacaktır.
VIII- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınavı başarmış sayılabilmek için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70
puan almış olmak şarttır. Başarı listesi en yüksek puandan başlamak üzere düzenlenir. Başarı
puanının aynı olması halinde atanacak personel Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 sayılı
Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Bu durumda da puanların eşit
olması halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara ve üst
öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.
IX- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZ
Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav
sonuçlarını Kurum internet veya İntranet sitesinde ilan eder ve ilgililere tebliğ edilmek üzere
görev yaptıkları birimlere yazılı olarak bildirilir. Sonuçlara, ilan tarihinden itibaren beş iş günü
içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir Aday itiraz
başvuruları Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi T.C. Halk
Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki 06000038 no’lu hesabına, 25 TL itiraz ücreti
yatırarak aldıkları banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. Banka dekontu, T.C. kimlik
numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile süresi geçtikten sonra yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırılarak
adaylara bildirilecektir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. X- SINAVI KAZANANLARIN ATAMASI
Sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre duyuruda belirtilen boş kadro
sayısı dikkate alınarak en geç üç ay içerisinde yapılır. Sınavda başarılı olanlardan, atama
şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.
Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.
Eksik belge gönderenlerin talepleri dikkate alınmayacak, ilana çıkılan kadrolar
dışındaki müracaatlara cevap yazılmayacaktır.
Sınavla ilgili diğer duyurular GAZİSEM internet adresinden
(http://gazisem.gazi.edu.tr/) takip edilecektir.
İlanen duyurulur.

EKLER:
1- Tablo
2- Form Dilekçe
SINAV TAKVİMİ
İŞ VE İŞLEMLER TARİH
MÜRACAAT BAŞLANGIÇ - BİTİŞ 11-17 Ekim 2012
SINAVA GİRECEKLER İLANI 02 Kasım 2012
DERS NOTLARININ YAYIMLANMASI 02 Kasım 2012
SINAV TARİHİ 02 Aralık 2012
SINAV SORULARINA İTİRAZ 03-07 Aralık 2012
SINAV SONUCU 21 Aralık 2012
SONUCA İTİRAZ 21-25 Aralık 2012
İTİRAZLARIN SONUCA BAĞLANMASI 03 Ocak 2013
İrtibat Telefonları:
Ahmet KAVGACI Şube Müdürü :207 78 11
Filiz ERKOCA Şef :207 84 43 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.