logo yeni

MEB’DE ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARINA ATANMANIN ŞARTLARI NEDİR?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

mudur2Milli Eğitim Bakanlığının merkez veya taşra teşkilatına ait şube müdürü kadrolarına çeşitli şekillerde atanma imkanı bulunmakla birlikte, bu kadrolara atanacakların bazı koşulları da taşıyor olması gerekmektedir.

Şube müdürlüğüne atanma yolları

Milli Eğitim Bakanlığında şube müdür kadrolarına, görevin gerektirdiği diğer koşulları taşımaları şartıyla, hangi yollarla atama yapılabileceğini memurunyeri.com olarak şu şekilde sayabiliriz:

**Görevde yükselme sınavına girerek başarılı olmak suretiyle.

**Özelleştirilen kurumların personelinin, özelleştirme uygulamaları çerçevesinde doğrudan atanması suretiyle.

**Milli Eğitim Bakanlığında şube müdürü kadro unvanına denk (tesis müdürü veya basımevi müdürü) ya da daha üst unvanlı kadrolarda asaleten görev yapmakta olanların kurum içi naklen atanması suretiyle.

**Milli Eğitim Bakanlığında görevli personelden; daha önce şube müdürü kadrosunda veya bu unvana denk (tesis müdürü veya basımevi müdürü) ya da daha üst unvandaki kadrolarda asaleten görev yapmış olanların kurum içi naklen atanması suretiyle.

**Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü kadrosunda veya bu unvana denk ya da daha üst unvanlardaki kadrolarda asaleten görev yapmış ya da yapmakta olanların kurumlararası naklen atanması suretiyle.

**Milli Eğitim Bakanlığında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü kadrosunda veya bu unvana denk ya da daha üst unvanlardaki kadrolarda asaleten görev yapmış olanlardan, Devlet memuriyetinden ayrılmış olanların açıktan atanması suretiyle.

Görevde yükselme suretiyle şube müdürü kadrosuna atanacaklarda aranan şartlar

Görevde yükselme sınavı (yazılı ve sözlü) suretiyle Şube Müdürü kadrosuna atanacakların, aşağıdaki koşulları da taşımaları gerekir:

**En az fakülte veya dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. (18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara tanınan haklardan yararlanırlar.)

**Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da burada sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

**İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ile Bilgi İşlem Grup Başkanlığı şube müdürü kadroları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bu Grup Başkanlıklarının işlerini yürüten şube müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacaklar için; Bakanlığın mimar, mühendis veya branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunmak.

**Şube müdürü kadroları için açılacak görevde yükselme sınavında (yazılı ve sözlü) başarılı olmak.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.