logo yeni

VHKİ KADROLARINA SINAVSIZ ATAMA YAPILMASINA İLİŞKİN MAHKEME KARARI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

adalet3Ankara 18 inci İdare Mahkemesi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından unvan değişikliği sınavı olmadan veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına yapılan atamaların durdurulması talebini reddedilmesine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.

Türkiye Enerji, Maden, Petrol Metal ve Kimya Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Enerji -Sen) Tarafından davalı idare bünyesindeki veri hazırlama ve kontrol işletmenliği pozisyonuna naklen yapılan atamaların objektif olarak gerçekleştirilmesi istemiyle yapılan başvuru reddedilmişti.

Mahkeme kararında “Dava dosyasının incelenmesinden: davalı idare tarafından sınav şartı aranmaksızın veri hazırlama ve kontrol işletmenliği kadrolarına atama yapılması üzerine davacı sendika tarafından sınav açılmadan yapılan bu atama işlemlerinin iptal edilmesi talebiyle davalı icarej'e başvuruda bulunulduğu, yapılan başvurunun reddine dair işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Kamu personel hukukunun temelini kariyer ve liyakat ilkeleri oluşturmaktadır. Bu ilkeler kamu hizmetine girişte ve girdikten sonra sınıflar arasında yükselme ve ilerlemede de geçerli olup, yükselme ve ilerleme imkanlarının tüm personele eşit şekilde sunulması da kamu kurumlannın yetki ve görevlerindendir. Dava konusu atama işlemlerinde, yukarıda açıkça yer verilen kariyer ve liyakat ilkelerinin yanı sıra davalı idarenin kendi yetki ve görevlerinin sınırlarını belirleyen Yönetmeliğin açık hükümlerine aykırılık bulunduğu görülmektedir.

Diğer taraftan, her ne kadar davalı idarece yapılan atamalarda Yönetmeliğin 19. maddesi (a) bendinin uygulandığı savunulmaktaysa da; anılan maddeyle verilen sınavsız atama yetkisi aynı alt hizmet gruplan içerisinde yada bir hizmet grubundan daha altta bulunan hizmet gruplarına yapılacak atamalara ilişkin olup, bir hizmet grubundan diğer bir hizmet grubuna atamayı kapsamamaktadır.

Bu dununda, mevcut kadro sayısı dikkate alınarak yapılacak olan sınav başan durumuna göre atama yapılması gerekirken, söz konusu veri hazırlama ve kontrol işletmenliği kadrolarına başvuruda bulunanlar için eşit yarışma koşullannm ortadan kaldırılması sonucunu doğuracak şekilde atama yapılmasına yönelik işleme karşı yapılan başvurunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Ote yandan, hukuka ve mevzuata aykırılı hususunda tereddüt bulunmayan davalı idare işleminin uygulanması halinde telafisi imkansız zararlar oluşacağı tabiidir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu karar:

k1k2k3k4

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.