logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE HİZMET SÜRESİ ŞARTI NASIL ARANIYOR?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselme7Kamu kurum ve kuruluşlarının görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılan kadroları için açılacak sınavlara girecek olan Devlet memurlarında çeşitli hizmet süresi şartları da aranabilmektedir.

Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”de düzenlenmiştir.

Görevde yükselmede hizmet süresi şartı

Görevde yükselme sınavına girecek olanların, en az altı ay süre ile atamanın yapılacağı kurumda görev yapmış olması gerekmektedir. Ancak, ilan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumunda altı aylık süre şartı aranmayabilir.

Öte yandan, kamu kuru ve kuruluşları çıkaracakları özel yönetmeliklerle, görevde yükselme suretiyle atanacak personel için, kurumlarında veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi de getirebilirler.

Görevde yükselme suretiyle atamalarda kurumların arayacakları hizmet süresi şartına ilişkin hesaplama ise, Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi hükümlerine göre ve bu çerçevede yapılmaktadır.

Unvan değişikliğinde hizmet süresi şartı

Unvan değişikliği sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Ancak, unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir. Kurumda ne kadar süre görev yapıldığının ise önemi yoktur.

Unvan değişikliği suretiyle atanacakların, kadroların ilk dört derecelerine atanmaları durumunda, kazanılmış hak aylık derecelerine ve atanacakları derecelere göre, hizmet süreleri Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi hükümlerine göre değerlendirilir.

İlk dört derecedeki kadrolara atanma

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak olanların, kazanılmış hak aylık derecelerinin ilk dört derecenin altında olmasına rağmen ilk dört derecedeki kadrolardan birine atanabilmeleri, bazı durumlarda belli bir hizmet süresine sahip olmayı ve yükseköğrenim mezunu olmayı gerektirmektedir.

Eğitim Öğretim ve Sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmadan görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda; 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için ise en az 8 yıl hizmetlerinin bulunması ile yükseköğrenim mezunu olmaları şartı aranır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl eklenir.

Hizmet süresinin hesabında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılmış (işçi, memur, sözleşmeli veya geçici olarak) süreler ile askerlikte geçirdikleri sürelerin tamamı ve yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürelerin dörtte üçü (altı yılı geçmeyecek şekilde) dikkate alınır. (Görevde yükselme kapsamında olmayan bazı görevlere atamalarda, özel sektör hizmetlerinin tamamı değerlendirilebilmektedir)

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.