logo yeni

MEB GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNİ HAZIRLADI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

meb2Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinden yaptığı duyuru ile görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin uygun görüş alınmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderildiğini duyurdu.

Bilindiği gibi Danıştay hem “Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin”, hem de Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yönetmeliğinin belli maddelerinin yürütmesi durdurmuş, bunun üzerine atanan şube müdürleri ile ilgili tartışmalar çıkmıştı.

Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinde; “…kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler.” Hükmüne yer verilmiştir.

Bu Yönetmelik hükmüne uygun olarak Bakanlığımızca hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik, 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliklerin bazı maddelerinin iptali için Danıştay nezdinde açılan davalar sonucunda; önce genel yönetmelikte yer alan “… Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav … puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.” düzenlemesinin yürütülmesi durdurulmuş; akabinde de, Bakanlığımızca genel yönetmeliğe uygun olarak aynı doğrultuda yapılan düzenlemenin yürütülmesi durdurulmuştur.

Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanıp 23/07/2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan genel yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği bugün itibarıyla, Bakanlığımızca genel yönetmelik değişikliğine uygun olarak yönetmelik değişikliği hazırlanmış ve görüşleri alınmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir."

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.