logo yeni

SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselmeDevlet memurları, görevde yükselme niteliğindeki unvanlara görevde yükselme sınavı ile görevde yükselme niteliğinde olmayan unvanlara atanırken de unvan değişikliği sınavına girmek durumundadırlar.

Unvan değişikliği sınavı, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Ek 3 üncü Maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.” hükmü ile düzenlenmiştir.

Ancak Devlet memurlarının unvan değişikliği sınavına tabi olmadan diğer unvanlara atanması aşağıdaki durumlarda mümkün bulunmaktadır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelikleri unvanları hizmet gruplarına ve hizmet gruplarını da alt gruplara ayırmıştır. Bu düzenlemeye göre bir Devlet memuru istihdam edildiği unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir.

Örnek vererek açıklamak gerekirse, bir çok kurumun görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde İdari hizmetler grubunun ilk alt grubunda “Sayman, Ayniyat Saymanı” unvanları yer almakta; bu grubunda altında yer alan alt grupta ise “Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter” unvanları bulunmaktadır. Bu durumda örneğin santral memuru kadrosunda çalışmakta olan bir personelin aynı alt grupta yer alan vhki kadrosuna diğer şartları taşıması kaydıyla ve unvan değişikliği sınavına girmeden atanması mümkündür. Aynı şekilde üst grupta yer alan ve ayniyat saymanı kadrosunda yer alan bir personelin alt gruptaki memur kadrosuna sınava tabi olmaksızın ve kendi isteği bulunmak kaydıyla atanması mümkündür.

Ancak kurumlarımız bazen bu tür unvan değişikliği taleplerinin fazla sayıda olması sebebiyle, objektif bir seçim yapabilmek adına puanlama sistemi uygulayarak yüksek puana sahip personelin unvan değişikliği talebini gerçekleştirebilmektedir.

Unvan değişikliği sınavına tabi olmadan hangi kadrolara atanabileceğinizi öğrenmek amacıyla kurumunuzun görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğindeki hizmet gruplarını ve alt  grupları inceleyebilirsiniz.

Sınavsız unvan değişikliği imkanı veren ikinci uygulama ise Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde  Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Ek 3 üncü Maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.” şeklinde ifade edilmiştir. Dolayısıyla doktorasını yapmış bir personelin öğrenimle ihraz ettiği unvana sınava tabi olmaksızın atanma imkanı bulunmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.