logo yeni

ADAY MEMURLAR GÖREVDE YÜKSELME VEYA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BAŞVURABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

aday-memurDevlet memuriyetine ilk defa başlayan ve aday memur statüsünde görev yapanların, kurumlar tarafından açılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılıp katılamayacakları konusunda ziyaretçilerimiz tarafından memurunyeri.com’a sorular yöneltilmektedir.

Aday memurların görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılamayacaklarına ilişkin olarak “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”te açık bir hüküm yer almamakla birlikte, 657 sayılı Kanun ve söz konusu yönetmelikte yer alan hükümlerden hareketle konuya ilişkin değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir.

İlgili mevzuat

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Adaylığa kabul edilme" başlıklı maddesinde; sınavlarda başarılı olanlardan, Devlet memurluğuna girmek isteyenlerin başarı listesindeki sıraya ve ilan edilen kadro sayısına göre memur adayı olarak atanacağı, aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresinin bir yıldan az iki yıldan çok olamayacağı ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara naklinin yapılamayacağı,

-657 sayılı Kanunun "Adayların yetiştirilmesi" başlıklı maddesinde; aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmalarının ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmalarının şart olduğu,

-657 sayılı Kanunun "Asli memurluğa atanma" başlıklı maddesinde; adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adayların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanacakları

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlara ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı,

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 9'uncu maddesinde; görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonların yazılı sınavlardan önce duyurulacağı, ilan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personelin başvuruda bulunabileceği

belirtilmiştir.

Aday memurlar görevde yükselme veya unvan değişikliği yapabilecek mi?

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin Yönetmelikte aday memurlarla ilgili olarak herhangi bir hüküm yer almadığı, ancak  kurumlar tarafından çıkarılan görevde yükselme ve unvan değişikliğine dair özel yönetmeliklerde aday memurların açılacak sınavlara giremeyeceklerinin açıkça hüküm altına alındığı görülebilmektedir.

Öte yandan, konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen mütalaalarda da, asil memurluğa atanmamış olanların görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına başvuruda bulunamayacağı yönünde ifadelere rastlanmaktadır.

Bu çerçevede, henüz asil memur statüsüne kavuşmamış olan ve çeşitli eğitim ve yetiştirme evrelerinde bulunan aday memurların, bulundukları statünün geçici süreli olması ve bazı haklar bakımından sınırlandırılmış olması nedeniyle, kurumlar tarafından açılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına, aday memur durumunda olanların giremeyeceği değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.