logo yeni

GÖREVDE YÜKSELEMEYEN 2351 PERSONELE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselmeVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için açılan görevde yükselme sınavında başarılı oldukları halde, sayılarının duyurulan kadro sayısından fazla olduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayan personele ilişkin bir açıklama da Maliye Bakanlığından geldi.

Konuya ilişkin olarak verilen bir soru önergesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına görevde yükselme suretiyle atama yapılması amacıyla açılan sınavda başarılı oldukları halde, sayılarının duyurulan kadro sayısından fazla olduğu gerekçesiyle 2351 personelin atamasının yapılamadığı, bu bağlamda 2014 yılı içerisinde Maliye Bakanlığı tarafından ek kadro açılarak sınavı kazananlara bu hakların verilmesi konusunda çalışma yapılıp yapılmadığı sorulmuştu.

Soru önergesine Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK tarafından verilen cevapta şöyle denildi:

Kamu kurum ve kuruluşları görevde yükselme sınavlarını, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kumlu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapmaktadırlar. Anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinde şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda, diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olma şartı aranmış, Yönetmeliğin 12/B ve 12/C maddelerinde ise;

“Başarı sıralaması

Madde 12/B-(Ek:6/5/2013-2013/4957 K.)

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde

ilan edilir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

Madde 12/C-(Ek:6/5/2013-2013/4957 K.)

Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

Kurumlarca tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları

yapılır.

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12/B maddesine göre kurumlarca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

hükümleri bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığınca yapılan görevde yükselme sınavı da adı geçen Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında Sağlık Bakanağınca yürütülüp sonuçlandırılmaktadır.

Bu süreçte Bakanlığımızın herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.