logo yeni

GÖREVDE YÜKSELME ŞARTLARINI TAŞIMADIĞI SONRADAN ANLAŞILAN MEMURA NE OLDU?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

adalet4Girdiği görevde yükselme sınavında başarılı olup Şef pozisyonuna atanan kişinin, sınava katılma koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması üzerine, atamasının iptal edilerek memur pozisyonuna atanması nedeniyle açtığı dava Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlandı.

Memur unvanlı pozisyonunda çalışmakta iken, şef unvanlı pozisyon için açılan görevde yükselme sınavına giren ve başarılı olması nedeniyle ataması yapılan personel, aradan 7 yıldan fazla süre geçtikten sonra, gerekli nitelikleri taşımadan görevde yükselme sınavına girdiği gerekçesiyle görevinden alınarak memur pozisyonuna atanmıştır.

Şef unvanından alınarak memur unvanlı pozisyona atanma işlemine ve ilgili mevzuat düzenlemesine karşı açılan davada;

**İlk derece Mahkemesi olarak Danıştay 5. Dairesi;

Davacının, memuru olarak görev yapmakta iken 15.06.1996 tarihinde Şef pozisyonu için katıldığı görevde yükselme sınavında başarılı olması üzerine Şef kadrosuna atandığı; 2004 yılında yapılan soruşturmada, görevde yükselme sınavına girilebilmesi için gerekli olan şartlar arasında yer alan, görev yaptığı kurumda sınava girdiği branşta en az 1 yıl çalışmış olma ve aynı branşta aralıklı olarak en az 5 yıl süre ile bekleme şartlarını adı geçen personelin taşımadığının anlaşıldığı; Davacının gerekli koşulları taşımaması nedeniyle şef pozisyonuna yapılan ataması iptal edilerek memur pozisyonuna atanmasının yapıldığını,

Davacının sınavda başarı sağladığı, süre koşulunu taşımamasına rağmen sınava kabul edilmesinde bir hilesinin bulunmadığı, atandıktan sonra yaklaşık 7 yıl 9 ay süreyle Şef olarak görev yaptığı ve bu suretle aralıklı toplam bekleme süresinin ve aralıksız çalışma süresinin noksan kalan bölümlerini de tamamlamış olduğunu

ifade ederek, davacının şef pozisyonuna yapılan atamasının iptali suretiyle memur pozisyonuna atanmasında hukuka ve idari istikrar ilkesine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermişti.

**İdarenin Temyiz başvurusu üzerine konuyu değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu;

Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen kararın iptale ilişkin kısmının usul ve hukuka uygun bulunduğuna ve dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığına Karar verdi.

**İdari Dava Daireleri Kurulu Kararına katılmayan üyelerin karşı oy’unda;

Her kamu görevlisinin her türlü personel mevzuatını tüm ayrıntısıyla bilmesi beklenemese de, kamu görevlilerinin görevleri itibariyle bilmeleri gereken ve uygulamakta oldukları mevzuatı bilmediklerinin varsayılamayacağı,

Somut olayda davacının aynı idarede Personel ve İdari İşler Müdürlüğünde şeflik pozisyonuna başvurduğu, Personel Müdürlüğünde çalışmakta olan ve Personel işlerinden sorumlu şef olmak üzere başvuran bir kimsenin bu göreve atanmak için asgari çalışma sürelerini bilemeyeceğini iddia etmesinin iyi niyet ve dürüstlük kuralı ile bağdaştırılamayacağını bu nedenle ilgilinin bu kuralları bilmediğinin değil bildiğinin varsayılması gerektiği,

Bu durumun idareyi yanıltma olarak kabul edilmesi gerektiği,

değerlendirmelerinden hareketle, idarenin söz konusu işlemi hiçbir süre sınırlamasına tabi olmadan, her zaman geri alabileceğinin kabulü gerektiği ve bu davada idari istikrar ilkesinin uygulama olanağı bulunmadığının anlaşıldığı belirtilerek, davalı idarenin temyiz talebinin kabul edilmesi gerektiği ifadelerine yer verildi.

Söz konusu Karar için tıklayınız... 

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.