logo yeni

GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİKLERİNİ GENEL YÖNETMELİĞE UYGUN HALE GETİRME SÜRESİ DOLUYOR

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselme2Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte geçtiğimiz yıl içerisinde geniş çaplı değişikliklere gidilmiş ve kurumların görevde yükselme yönetmeliklerini, bu değişiklikten itibaren geç altı ay içerisinde genel Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerektiğine hükmedilmişti.

31 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin düzenlemelerde esaslı değişiklikler yapılmış; görevde yükselme eğitimi tümden kaldırılırken, bazı görevlere atanmalarda sözlü sınav uygulaması da getirilmişti.

Yönetmeliğe eklenen Geçici 8 inci maddede ise “Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Anılan yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.” denilmişti.

Genel  Yönetmelikteki değişikliğin 31 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle,  kurumlara tanınan yönetmelik değişikliği yapma süresi de Şubat 2014 sonu itibariyle dolmuş olacak.

Bazı kurumlar yönetmelik değişikliklerini yaptı

Bazı kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde, görevde yükselme genel Yönetmeliği uyarınca gerekli değişiklikler yapılarak Resmi Gazete’de yayımlanırken, kurumların büyük çoğunluğunun yönetmeliklerinde ise henüz değişiklik yapılmadı.

*Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 12.10.2013 tarihinde,

*Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 27.11.2013 tarihinde,

*Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 27.11.2013 tarihinde,

*Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 10.12.2013 tarihinde,

*Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 30.01.2014 tarihinde,

*Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 07.02.2014 tarihinde

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikler çıkmazsa ne olur?

Kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinin “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”e uygun olması gerekmektedir.

Devlet memurları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Genel Yönetmelik,  kurum ve kuruluşların 31 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, yönetmeliklerini değişikliklere uygun hale getirmeleri gerektiğine hükmederken, kurumların yönetmelik değişiklikleri yürürlüğe girinceye geçecek süre içerisinde, mevcut yönetmeliklerin genel Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanabileceğini de öngörmüştür.

Genel yönetmelikteki değişikliklerle, görevde yükselme uygulamaları esaslı şekilde değiştirilmiş olduğundan, Şubat 2014 sonuna kadar yönetmelik değişikliklerini yapmayacak olan kurumlarda, yönetmelikleri çıkıncaya kadar geçecek süre içerisinde, görevde yükselme sınavı açılması ve uygulanması mümkün olamayacaktır.

Kamu çalışanlarının olası bir hak kaybına sebep olunmaması bakımından, kamu kurum ve kuruluşlarının, görevde yükselme yönetmeliklerini en kısa süre içerisinde Genel Yönetmelikteki değişikliklere uygun hale getirmeleri gerektiğini değerlendirmekteyiz.

 

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.