logo yeni

SGK’DA GÖREVDE YÜKSELME KURALLARI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde-yukselmeSosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklara ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Yönetmelikteki düzenlemelerden bazıları şöyle:

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

**Görevde yükselme sınavı ile atama yapılacak kadrolar; şube müdürü, sosyal güvenlik merkezi müdürü, sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı, şef, uzman, sivil savunma uzmanı, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı.

**Unvan değişikliğine tabi kadrolar; avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi,  diyetisyen,  hemşire, istatistikçi, mimar, mühendis, mütercim, çözümleyici, programcı, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen.

Bazı görevlere atanmada aranan özel şartlar

Görevde yükselme sınavında başarılı olarak görevde yükselmeye tabi bazı kadrolara atanabilmek için şu özel şartlar da aranacak:

**Şube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  -Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  -Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı, uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, şef, istatistikçi, çözümleyici, programcı, matematikçi, kimyager, tekniker, diyetisyen, sosyal çalışmacı veya çocuk gelişimcisi kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

**Uzman kadrosuna atanabilmek için;

  -Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  -Şef kadrosunda en az iki yıl hizmeti bulunmak veya memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru,  hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunmak.

**Şef kadrosuna atanabilmek için;

  -En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  -Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru,  hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak.

**Memur ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  -En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  -Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavına girebilecek olanlar

Açılacak görevde yükselme sınavlarına;

Duyurulan kadrolar için aranan genel ve özel şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilecek.  

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilecek.

Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamayacak.

Yazılı sınav

Yazılı sınav, SGK tarafından yapılabilir veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilecek.

Yazılı sınavda gereken başarı puanı, 60 puandan az olmayacak şekilde duyuruda belirtilecek.

Sözlü sınav

Şube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü görevlerine atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacak.

Başarı sıralamasında puan eşitliği

Görevde yükselme sınavı sonucunda başarı puanının eşit olması durumunda sırasıyla, hizmet süresi fazla olanlara; daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara; kurumda geçen fiili hizmet süresi fazla olanlara; üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilecek.

Engellilerin sınavları

Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alacak.

Geçici düzenleme

Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdürü ve müdür yardımcılığı için yapılacak ilk görevde yükselme sınavında, adaylarda bazı özel şartlar aranmayacak.

Bu kadrolar için yapılacak ilk görevde yükselme sınavına gireceklerde;   

-Müdürlük için, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak şartı aranmayacak.

-Müdür yardımcılığı için, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak şartı yerine fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak şeklinde uygulanacak.

Yönetmelik için tıklayınız…   

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.