logo yeni

GÖREVDE YÜKSELME GENELGEYLE OLMAZ DENİLDİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

adalet2İçişleri Bakanlığı’nın, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü kadrosuna, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın genel hükümlere göre atama yapılmasına imkan veren Genelgesinin yürütülmesi durduruldu.

İçişleri Bakanlığı, 22.04.2011 tarihli ve 7172 sayılı Genelgesiyle; uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarını ihraz etmiş veya bu unvanları ihraz edip müdürlük görevinde bulunanlar ile okutman, uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, emniyet amiri, yardımcı doçent veya daha üst unvanlı bir kadroda görev yapanlardan üniversitelerin hukuk, idari bilimler, kamu yönetimi, işletme, iktisat, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, tarih, sosyoloji, istatistik alanlarında dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olanlardan, en az on yıl memuriyet hizmeti bulunanların İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü kadrosuna, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atanmalarına imkan getirmişti.

Bu Genelgenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile açılan davada, Danıştay 5. Dairesi yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti. YD red kararına yapılan itirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu Genelgesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

İdari Dava Daireleri Kurulu, konuya ilişkin verdiği Kararda;

-3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunda, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacağının kuralı bağlandığı,

-Bir kamu tüzel kişisinin kamu personeline ait genel hükümlerinin yönetmelik dışında daha alt bir normla düzenlenmesinin anılan yasaya aykırı olduğu,

-İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğüne atama koşullarına ilişkin hükümler içeren bir düzenlemenin de yönetmelik şeklinde hazırlanması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulması gerektiği,

-İçişleri Bakanlığında İl Müdürlüğü kadrolarının tamamının atama koşullarının yönetmelikle düzenlendiği ve İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğüne atanma koşullarının da yönetmelikle düzenlenmesi ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulması gerekirken, Bakan onayı yürürlüğe konulan bir Genelge ile düzenlenmiş olmasında hukuka uyarlık bulunmadığı

değerlendirmelerinde bulunularak, söz konusu Genelgenin yürütülmesinin durdurulmasına Karar verdi.

Söz konusu Karar

il-muduru-gorevde-yukselme-yd1il-muduru-gorevde-yukselme-yd2il-muduru-gorevde-yukselme-yd3

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.