logo yeni

MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevdeyukselme2Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uygulanacak usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile;

1- Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunun yapısı değiştirildi. Daha önce hangi unvanlardaki personelin komisyona üye olarak katılabileceği belirlenmiş iken, Yönetmelik değişikliği ile sınav komisyonunun oluşumu takdire bağlı hale geldi.

**Sözlü sınav komisyonu başkanının müsteşar yardımcısı veya genel müdür olması kuralı değiştirilerek, grup başkanı veya il milli eğitim müdürü düzeyinde biri tarafından başkanlık görevinin yürütülmesi kuralı getirildi.

**Komisyon üyelerinin,  “bir grup başkanı,  bir Bakanlık müşaviri veya öğretim üyesi, bir denetçi veya hukuk müşaviri ile bir il millî eğitim müdürü veya ilçe millî eğitim müdürü”nden oluşmasına ilişkin düzenleme yerine  “atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyeler olmak üzere beş kişi”den oluşması hükmü getirildi.

2- Yer değiştirme suretiyle atamalarda esas alınan hizmet bölgeleri çizelgesinde değişiklik yapıldı.

Aydın ilinin birinci hizmet bölgesine dahil ilçeleri arasına “Efeler” ilçesi eklenirken, Siirt ilinin beşinci hizmet bölgesine dahil ilçeleri arasında yer alan “Aydınlar” ibaresi “Tillo” olarak değiştirildi.

 

Bugün yürürlüğe giren değişiklik

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu; atamaya yetkili amirin görevlendireceği en az grup başkanı veya il millî eğitim müdürü düzeyinde birinin başkanlığında, atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyeler olmak üzere beş kişiden teşekkül eder. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.”

Eski hali:  (1) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu; Bakan onayıyla Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği bir müsteşar yardımcısı veya genel müdür başkanlığında; bir grup başkanı,  bir Bakanlık müşaviri veyaöğretim üyesi, bir denetçi veya hukuk müşaviri ile bir il millî eğitim müdürü veya ilçe millî eğitim müdüründen oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmelik eki EK-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde Aydın ilinin birinci hizmet bölgesine dahil ilçeleri arasına “Efeler” ilçesi eklenmiş ve Siirt ilinin beşinci hizmet bölgesine dahil ilçeleri arasında yer alan “Aydınlar” ibaresi “Tillo” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.