logo yeni

HANGİ GÖREVLERE YÜKSELMEDE SINAV ŞARTI YOK?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

torpil2Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin, müdür ve daha alt unvandaki görevlere asaleten atanabilmesi, görevde yükselme sınavında başarılı olma şartına bağlamıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin müdür ve daha alt görevlere atanabilmesini sınav şartına bağlarken, bazı görevlere atanmada ise gör sınav şartının aranmayacağına hükmetmiştir.

Görevde yükselme uygulaması kapsamındaki kurumlar ve kadrolar

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik;

*190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolardan,

*İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarından,

*Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarından,

*Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarından

müdür ve daha alt unvanlı olanlara, görevde yükselme mahiyetinde asaleten atama yapılmasını, görevde yükselme sınavında başarılı olma şartına bağlamıştır.

Görevde yükselme sınavı şartı aranmadan atama yapılabilecek görevler

Görevde yükselme uygulamaları kapsamındaki kurum ve kuruluşlardaki bazı kadrolara atanmada “görevde yükselme sınavı” şartı aranmamaktadır. Yönetmelikte yer alan düzenlemeye göre;

-İstisnai memur kadrolarına,

-Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolara,

-Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolara,

-Dışişleri Bakanlığı uzmanlıklarına,

-Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolarına,

-Adalet Bakanlığının icra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına,

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığının; gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadrolarına,

-Diyanet İşleri Bakanlığında protokol işlerini yürütmekle görevli şube müdürü kadrosuna,

-Başmüdür, işletme müdürü, müessese müdürü, fabrika müdürü, kombina müdürü ve meydan müdürü kadrolarına,

-Taşra teşkilatında bölge müdürü ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına,

-İlçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere,

-Millî Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil eğitim uzmanı kadrolarına.

-Doktora öğrenimini bitiren personelin, atama yapılacak görev için aranan hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,

-Kanun, tüzük veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atama yapılan görevlere,

-Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına

yapılacak atamalarda, görevde yükselme sınavına girip başarılı olmak şartı aranmamaktadır.

Öte yandan;

-Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları,

-Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları,

-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları

da görevde yükselme sınav şartı aranmadan atama yapılabilecek görevler arasında düzenlenmiş, ancak bu görevlere ilişkin düzenlemenin yürütülmesi Danıştay 5. Dairesinin 02/10/2012 tarihli ve E:2012/4736 sayılı Kararıyla durdurulmuş bulunmaktadır. Danıştayın söz konusu Kararına ilişkin olarak memurunyeri.com da yer alan haber için tıklayınız... 

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.