logo yeni

MEB’DE ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARINA KİMLER NASIL YÜKSELECEK?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

atama2Millî Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda uygulanacak usul ve esasları belirledi.

Dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik” ile, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatına ait şube müdürü ve dengi kadrolar ile daha alt görevlere ilişkin düzeydeki kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği ile yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelikte, kamuoyunda çok tartışma yaratan ve MEB tarafından değişik uygulamalarla doldurulmaya çalışılan Şube Müdürü kadrolarına yapılacak atamalar konusu da düzenlendi.  

Şube Müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekecek. (Tesis Müdürü ve Basımevi Müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atamalar da aynı şekilde olacak)

Yazılı sınava girebilme şartları

1- En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2- Bazı unvanlarda belli sürelerle görev yapmış olmak. Buna göre;

*Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olanlar.

*Okul müdürü görevinde iki yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olanlar.

*Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olanlar.

*Şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olanlar.

*Yukarıda sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olanlar.

görevde yükselme sınavına girebilecek.

3- İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ile Bilgi İşlem Grup Başkanlığı şube müdürlüğü kadroları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bu Grup Başkanlıklarının işlerini yürüten şube müdürlüğü kadroları için, Bakanlığın mimar, mühendis veya branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunmak.

Yazılı sınav

Şube müdürlüğüne görevde yükselme sürecinde uygulanacak yazılı sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılabileceği gibi Bakanlık bu sınavı ÖSYM Başkanlığına da yaptırabilir. Bu sınavda başarılı sayılmak için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan almak gerekecek.

Sözlü sınav

Şube müdürlüğü için yapılan görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olanlardan, duyuruda ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınacak. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alacak.

Sözlü sınavda aday nasıl değerlendirilecek?

Adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a-Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c-Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d-Genel kültürü ve genel yeteneği,
e-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
bakımından ve bu unsurların sınav duyurusunda belirtilecek ağırlıklarına göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Şube Müdürü kadrosuna atama

Sınav duyurusunda belirtilen boş şube müdürü kadrolarına, sözlü sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atanacak. Puan eşitliği hâlinde, sırasıyla; yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek.

Değerlendirmemiz

Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatındaki Şube Müdürü (Tesis Müdürü ve Basımevi Müdürü dahil) kadrolarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin usul ve esalar konusunda memurunyeri.com olarak; 

-Yapılacak yazılı sınavın sadece sözlü sınava alınacak 3 kat adayın belirlenmesi için kullanılması ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılıp sayılmamaya etkisinin olmamasının, yazılı sınavda 70 ya da 100 puan almış olanlar arasındaki bilgi seviyesi farkını ortadan kaldıracağını, 

-Adayın, sözlü sınav değerlendirme kriterlerine sahip olup olmadığının somut olarak belirlenmesi imkanı olamayacağından, sözlü sınav sonucundaki değerlendirmenin objektifliğini her zaman tartışmalı hale getireceğini,

-Objektif yapılacak yazılı bir sınavda, sınav konularıyla ilgili bilgi seviyesi belirlenen ve diğer adaylarla kıyaslanması rahatlıkla yapılabilecek olan bir adayın (örneğin 100 puan alıp 1. sırada başarılı olmuş), sözlü sınav neticesinde başarısız sayılması ya da şube müdürü olamaması gibi durumlarda, görevde yükselme uygulamalarının şaibeli hale geleceğini,

-Hakkaniyete uygun sözlü sınav yapacağı iddiasında olan ve bu konuda kendisine güvenen bir kurumun, sınav sonrası gelecek iddiaları cevaplarken kullanmak üzere, sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasını sağlayacak bir düzenlemeyi de hayata geçirebileceğini

düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. Ancak "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

 memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.