logo yeni

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI KISMEN ANLAMSIZ BIRAKILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

adalet7Bazı görevlere yapılacak atamaların görevde yükselme uygulamaları kapsamı dışına çıkarılmasını “kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı” bularak yürütülmesini durduran Danıştay 5. Dairesinin esasa ilişkin kararı çıkmadan, yürütülmesi durdurulan görevlerden biri yeniden görevde yükselme sınavı dışında bırakıldı.

Daha önce ne olmuştu?

"Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"te 27.03.2012 tarihinde yapılan değişiklikle, bazı görevlerin yanı sıra “ilçe müdürü kadrolarına” yapılacak atamalar da görevde yükselme uygulamaları kapsamı dışına çıkarılmıştı.

Görevde yükselme kapsamı dışında bırakılan unvanların sayısını artıran bu düzenlemeye karşı açılan davaya bakan Danıştay 5. Dairesi,  2/10/2012 tarih ve E:2012/4736 sayılı Kararıyla “ilçe müdürü kadrolarına” ibaresinin yürütülmesini de durdurmuştu. (Davaya ilişkin Esas karar henüz verilmedi.)

Şimdi ne yapıldı?

Dün yürürlüğe konulan Yönetmelik değişikliği ile, yürütülmesi durdurulmuş olan “ilçe müdürü kadrolarına” ibaresi “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” şeklinde değiştirildi.

Danıştay’ın söz konusu yürütmenin durdurulması kararı üzerine “ilçe müdürü kadrolarına” sınavsız atama yapma uygulaması durdurulmuşken, dün yürürlüğe giren değişiklikle “ilçe idare başkanı” olan ilçe müdürlüğü görevlerine sınavsız atanmanın yolu yeniden açılmış oldu.

Bu yönüyle bakıldığında, Danıştay’ın yürütmenin durdurulması kararının  “ilçe müdürü kadrolarına” atamalar bakımından hükmünü yitirdiği ve açılmış olan davanın “ilçe müdürü kadrolarına” ifadesi yönünden konusuz kalacağı görülmektedir.

Öte yandan, yapılan değişiklikle; ilçe idare şube başkanlıklarının yanı sıra bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere yapılacak atamalar ile avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda da görevde yükselme sınavı uygulanmayacak.

Yürütmenin durdurulması kararı neye dayandırılmıştı? 

Danıştay 5. Dairesinin, görevde yükselme kapsamı dışında bırakılan unvanlara ilişkin verdiği yürütmenin durdurulması Kararında; “…İlçe müdürü kadrolarını görevde yükselme sınavına tabi kadrolar kapsamından çıkarması, dolayısıyla bu kadrolara objektif kurallar çerçevesinde atama yapılmasını engellemesi nedeniyle, 657 sayılı Yasa'nın temel ilkeleri olarak belirlenmiş olan kariyer ve liyakat ilkesine ve Genel Yönetmeliğin amacına aykırı olduğundan, kamu yararı ve hizmet gereklerine, üst hukuk normu olan 657 sayılı Yasa'ya aykırı bulunmaktadır.” ifadesi de yer almıştır.

Değerlendirmemiz

Danıştayın söz konusu Kararında yer alan yaklaşımlar ile dün yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini memurunyeri.com olarak birlikte değerlendirdiğimizde, Yönetmeliğe karşı açılabilecek olası bir davada, özellikle görevde yükselme kapsamı dışında bırakılan görevlere ilişkin hükümlerin, iptalle sonuçlanabileceği düşünülmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.