logo yeni

calisanlar2 copy

SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE DANIŞTAY FARKLI BAKMIŞ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme6Mühendislik bölümünü bitiren memurun, unvan değişikliği sınavına girmeden başka bir kurumdaki mühendis kadrosuna atanması konusunda, Danıştay 5. Dairesi “yönetmelik hükümlerinin kanun hükümlerinin uygulanmasını engelleyemeyeceği” değerlendirmesinde bulunmuştur.

Söz konusu olayda, “Zabıt Katibi” olarak görev yapan ve Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olan memurun, başka bir kurumdaki boş Kimya Mühendisliği kadrolarından birine atanması isteminin reddedilmesi üzerine dava açılmıştır.

**Davaya bakan Malatya İdare Mahkemesi;

-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile buna dayanılarak ilgili Kurum tarafından çıkarılan özel Yönetmeliğe göre, başka kurumlardaki memurların, kurumlarındaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara Devlet Memurları Kanunu'nun kurumlararası naklini düzenleyen hükümlerine göre atanabileceği,

-Unvan değişikliği mahiyetindeki kurumlararası nakillerin ise, unvan değişikliği sınavı sonucuna göre olabileceği,

-Unvan değişikliği sonucunu doğuracak kurumlararası atamanın, sınav şartına tabi olmadan sadece genel hükümlere göre yapılmasının Devlet Memurları Kanununun "liyakat" ilkesine aykırı düşeceği,

-Zabıt katibinin kimya mühendisliği kadrosuna atanmasının sınıf ve unvan değişikliği niteliğinde olduğu ve davalı idareye mühendis kadrosuna atanabilmesi için ihtiyaç halinde açılacak sınıf ve unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerekeceği

değerlendirmelerinde bulunarak davanın reddine karar vermiştir.

Konuyu Temyiz aşamasında görüşen Danıştay 5. Dairesi;

**657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74. maddesinde "Memurların bu Kanun'a tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür." hükmünün yer aldığı,

**657 sayılı Kanunun 74. maddesine göre, bazı koşulları taşıyan memurların unvan değişikliği de yapılmak suretiyle kurumlararasında yer değiştirmelerinin mümkün olduğu, bu nedenle Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile buna dayanılarak çıkarılan kurum yönetmeliklerinin Kanunun söz konusu hükmünün uygulanmasını engelleyemeyeceği,

**Kimya Mühendisliği bölümünü bitiren Zabıt Katibinin, başka bir kuruma naklen mühendis olarak atanma talebinin, ilgili Kurum tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın 15.3.2006 tarih ve 3657 sayılı yazısından da söz edilerek, kurumlarına mühendis unvanı ile atanabilmesinin ancak açılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olması ile mümkün olabileceği gerekçesiyle reddedildiği,

**657 sayılı Kanunun 74. maddesinin, kurumlarının muvafakatı ile memurların öğrenim durumları itibariyle unvanları da değiştirilmek suretiyle başka kurumdaki bir kadroya nakline imkan vermesine rağmen, davalı idarenin kadro ve ihtiyaç durumunu gözeterek anılan 74. maddeye göre değerlendirilme yapmaksızın, unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiğinden bahisle davacının talebinin reddedilmiş olduğu

tespitlerinden hareketle, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığına Karar verilmiştir.

Unvan değişikliği sınavına girmeden unvan değiştirmeyle ilgili Karar

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.