logo yeni

calisanlar2 copy

EMLAK/MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ SINAVININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İÇİN DAVA AÇILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevdeyukselme3Maliye Bakanlığında Emlak/Milli Emlak Müdürlüğü sınavına katılmak için Sivil Savunma Uzmanı kadrosunda görev yapan bir personelin yapmış olduğu başvurunun, yönetmelikte emlak ve milli emlak müdürü unvanına atanabilmek için, daha önce görev yapılmış olması gereken unvanlar arasında sivil savunma uzmanı unvanına yer verilmediği gerekçesiyle reddedilmesi üzerine, Türk Büro-Sen tarafından Yönetmeliğin ilgili düzenlemesinin iptali için Danıştay’a dava açıldı.

Sendika tarafından yapılan basın açıklamasında:

Türk Büro-Sen olarak, üyemizin sınav başvurusunun reddine dair işlem ile bu işlemin dayanağını oluşturan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6/4. maddesinin (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinin, eksik düzenlemeyle “Sivil Savunma Uzmanı” unvanına yer verilmemesi nedeniyle öncelikle yürütmesinin durdurulması, sonrasında iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açtık.

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6/4. maddesinin (ç) bendinde, emlak ve milli emlak müdürü unvanına atanabilmek için aranılan şartlar;

“ç) Şube Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü ve Personel Müdürü unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman, Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl veya Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beş yıl çalışmış olmak,”

Maliye Bakanlığı personelinin, emlak ve mili emlak müdürü unvanına atanabilmek üzere, görevde yükselme sınavına katılabilmesi için, yönetmeliğin anılan maddesinde sayılan unvanlarda, en az belirtilen süreler kadar çalışmış olması gerekmektedir. Ancak dava konusu düzenlemede; anılan yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi bir unvan olan ‘sivil savunma uzmanı’ kadrosuna yer verilmemesi nedeniyle, sivil savunma uzmanları bu sınava alınmamaktadır.

Görevde yükselme suretiyle sivil savunma uzmanı olan bir personelin, devamında memuriyet hayatı süresince yönetim hizmetleri grubundaki kadrolara yükselme ve mesleğinde ilerleme imkânının olmaması, hukuka, mevzuata, anayasanın eşitlik ilkesine, kariyer ve liyakat ilkelerine açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

Bu nedenle, Sendikamızca, 657 sayılı yasanın kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı şekilde, sivil savunma uzmanlarının memuriyette ilerleme ve yükselme haklarını kısıtlayan yönetmelik hükmüne karşı Danıştay’da dava açılmıştır.” denildi.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.