logo yeni

GÖREVDE YÜKSELMEDE HÜLLE

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevdeyukselme7Görevde yükselme eğitim ve sınavına girip başarılı olunması şartı aranan bir kadroya atanması düşünülen kişinin, bu şartların aranmadığı daha üst bir kadroya atandıktan sonra sınavsız şekilde diğer kadroya geçirilmesinin sağlanması durumlarıyla da karşılaşılmaktadır. 

Devlet memurları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, görevde yükselmesinin ve unvan değiştirmesinin usul ve esasları “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik ile, görevde yükselmelerde kısmen de olsa kayırmacılığın önüne geçilmiştir.  

Yönetmeliğe göre; 

-Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici, Programcı, Şef, Amir, Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve bu unvanlarla aynı düzeylerdeki görevlere yapılacak atamaların, görevde yükselme eğitimi sonunda girilecek sınavda başarılı olan adaylar arasından başarı sırasına göre yapılması gerekmektedir. 

-Bir unvandaki personelin aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara atanmasında görevde yüksele eğitimi ve sınavı şartı aranmamaktadır. 

Görevde yükselmede hülle 

Atama için gerekli şartları taşıyanların görevde yükselme sınavı şartına bağlı olmayan unvanlara doğrudan ataması yapılabilmekle birlikte, bazen bu uygulamanın, görevde yükselme suretiyle atama yapılması gereken kadrolara sınavsız atama yolu olarak kullanıldığı da görülmektedir. 

Örneğin; 

-Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için görevde yükselme eğitimine girmek ve yapılacak sınavda duyurulan boş kadro sayısı ölçüsünde başarılı olmak gerekmektedir. 

-Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için ise görevde yükselme eğitimi ve sınav şartı bulunmamaktadır.  (Kurumların özel düzenlemelerinde aranan şartlar hariç olmak üzere) genel olarak lisans mezunu olan ve en az 10 hizmet yılı (önlisans mezunları için en az 12 yıl hizmet) bulunan memurlar, hangi unvanda bulunurlarsa bulunsunlar doğrudan Daire Başkanı olarak atanabilirler. 

-10 yıl hizmeti bulunan lisans mezunu bir memurun, görevde yükselmeye ilişkin şartları yerine getirmeden Şube Müdürü kadrosuna atanmak istenmesi halinde, memur önce Daire Başkanı kadrosuna atanmakta, sonra da bu görevden alınarak (bu görevde belli bir süre çalışma şartı olmadığından, atama ve alma işlemi aynı gün de gerçekleştirilebilir)  Şube Müdür kadrosuna atanabilmektedir. 

Bu uygulama diğer unvanlar için de söz konusu olabilmekte, özellikle de istisnai memur kadrolarına alınan ve kısa süre sonra başka kadrolara naklen atanan personele ilişkin uygulamalarda daha sık rastlanmaktadır. 

Belli görevlere atanmanın kurallara bağlandığı bir sistem getiren Yönetmeliğin normal koşullarda işletilebilecek bir hükmünün, sistemi bozacak şekilde eşitliğe ve uygulama birliğine aykırı olarak kullanılmasının hakkaniyete uygun olmayacağını düşünmekteyiz. 

Bu uygulamalar hukuka uygun mu? 

Benze bir uygulamanın dava konusu edilmesi üzerine Yargıtay 4.Ceza Dairesi tarafından verilen bir kararda, bu şekilde hareket edilmesinin işlemi yapanlar açısından “görevi kötüye kullanma” suçunu oluşturduğuna hükmedilmiştir.  

Söz konusu Karar metni için tıklayınız …

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.