logo yeni

DAHA ÖNCE BULUNULMUŞ UNVANLARA ATANMAYA, GÖREVDE YÜKSELME ŞARTI GETİRİLEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevdeyukselme6Görevde yükselme ve unvan değişikliği düzenlemeleri kapsamındaki unvanları daha önce kazanmış olanların, bu unvanlara yeniden atanma yönündeki taleplerinin kurumları tarafından genellikle karşılanmadığı, yeniden görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına girilmesinin istendiği de görülmektedir.

İlgili genel ve özel yönetmeliklerde “unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır” denilmiş olmasına rağmen, personelin bu yöndeki talepleri çeşitli gerekçelerle bazı kurumlar tarafından reddedilmekte ya da haklarında ancak görevde yükselme/unvan değişikliği sınavı sonucuna göre işlem yapılabileceği şeklinde cevap verilmektedir.

Ancak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin;

*2 nci maddesinde, bu Yönetmelik hükümlerinin “...özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; … memur kadrolarında … istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında …” uygulanacağı,

*Ek 1 inci maddesinde, “Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir…”,

*Geçici 3 üncü maddesinde, “Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır...”

hükümlerine yer verilmiştir.

Öte yandan, bu Yönetmeliğe dayanılarak kurumlar tarafından çıkarılan özel yönetmeliklerde ise çoğunlukla “Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.” şeklinde ifadeler yer almıştır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin genel ve özel düzenlemelerdeki bu “hak koruyucu” hükümlerden yararlanmak suretiyle atanma talebinde bulunan personelin, daha önce bulunulan kadroya atanmaya ilişkin genel şartlar ile ilgili kurumun özel düzenlemelerinde öngörülen hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi ve diğer özel şartları taşıyor olmaları halinde, “görevde yükselme sınavı” ya da “unvan değişikliği sınavı” şartı ileri sürülmeksizin, hizmet gerekleri ve personel ihtiyacı çerçevesinde konunun değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Bu yönde bir talep söz konusu olduğu takdirde, bu talep karşılanmadan, aynı unvanlı kadrolara personel atamak amacıyla görevde yükselme/unvan değişikliği için ilana çıkılması ve görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucuna göre atama yapılmasının, konuya ilişkin genel ve özel düzenlemelerdeki “hak korumaya ilişkin” hükümlere uygun düşmeyeceği değerlendirilmektedir.  

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.