logo yeni

2 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİMİN 4 YILLIK SAYILMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevdeyukselme4Üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun durumda ve belli bir tarih itibariyle görevde bulunanlar, görevde yükselme uygulamalarında 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu sayılmaktadırlar.

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurlarının ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe konulmuştur.

Yönetmelikte, görevde yükselmeye ilişkin esaslar arasında  “öğrenim düzeyi” de yer almıştır. Bu esaslara göre, Devlet memurlarının ve 399 sayılı KHK II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin, kurumlarında; “Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis,  Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yükseköğrenim,” görmüş olmaları şartı getirilmiştir.

Öte yandan, söz konu Yönetmelik; 18/04/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanların,  diğer koşullara sahip olmaları halinde, öğrenim düzeyine ilişkin esasların uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edileceğini hükme bağlamıştır.

Bu düzenlemeden yararlanabilmek için;

-18/04/1999 tarihinde görevde bulunmak,

-Bu tarihten önce 2 yıllık yükseköğrenimi tamamlamış olmak,  

-Kurum tarafından görevde yükselme için ilana çıkılacak kadronun gerektirdiği diğer şartları taşımak

gerekmektedir.

Görevde yükselme ilanlarında belirtilecek şartlar arasında, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olma şartına yer verilmesi ve 2 yıllık yükseköğrenim mezunlarının başvuruda bulunabileceğine dair herhangi bir ifadenin yer almaması halinde dahi, yukarıda belirtilen şartları taşıyan 2 yıllık yükseköğrenim mezunları da, istemeleri halinde görevde yükselme başvurusunda bulunabileceklerdir. Zira, bu konuda kurumlara tercihte bulunma veya takdir hakkı tanınmamıştır.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.