logo yeni

GÖREVDE YÜKSELEMEYEN 2351 PERSONELİN DURUMU

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevdeyukselme3Sağlık Bakanlığı tarafından 2012 yılında Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için yapılan görevde  yükselme sınavında 70 barajını aşanlardan atamaları yapılmayanlar, atanabilmek için mücadelelerini sürdürürken, bu personel hakkında neler yapılabileceği konusunda da farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanlığı 2000 VHKİ kadrosuna görevde yükselme sınavı sonucuna göre atama yapacağını duyurmuş, görevde yükselme eğitimi sonrasında 01/09/2012 tarihinde gerçekleştirilen sınav sonucunda 70 puan barajını 4351 personel aşarak başarılı olmuştu. Başarılı sayılan personel arasından başarı sırasına göre, duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılmış, 2351 personelin ataması ise yapılmamıştı.

İlgili mevzuat nasıl?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin  11 inci maddesinde şu hükümler de yer almaktadır:

"Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır…

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.”

Bu düzenlemeye göre görevde yükselme atamaları nasıl olur?

-Görevde yükselme sınavında 70 puan barajının aşılarak başarılı olunması gerekir.

-70 puan barajını aşanlar arasından, duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. (Halen çeşitli kurumlarda, görevde yükselme sınavlarında 70 barajını aşarak başarılı oldukları halde, duyurulan kadro sayısı engeline takılan ve ataması yapılmayan, çeşitli unvanlarda  çok sayıda personel mevcuttur)

-Ataması yapılanlardan, atamaları iptal edilenlerin; süresi içerisinde görevine başlamayanların; atama hakkından vazgeçenlerin bulunması ya da aynı unvanlı kadrolarda emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle boşalma olması hallerinde, bu kadrolara 70 puan barajını aşanlar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilmektedir.

Bu şekilde atama yapılabilmesi için, görevde yükselme sınavı tarihinden itibaren iki yıllık sürenin geçmemiş olması ve aynı kadro için yeni bir görevde yükselme sınavı yapılmamış olması gerekir.

Atanamayanlar ne diyor?

Görevde yükselme sınavında 70 barajını aşıp başarılı olan, ancak atanamayan personel;

-Yıllardır zor şartlarda çalıştıklarını ve bulundukları birimlerin iş yükünü çektiklerini,

-GİH Sınıfında VHKİ kadrosuna atanarak, özlük haklarında kısmen de olsa iyileşme sağlanmasını,

-Bulundukları birimlerde yıllardan veridir fiilen VHKİ olarak görevi yaptıklarını,

-VHKİ kadrolarına atanmayarak kendilerine haksızlık yapıldığını,

-Hizmetlilerin artık yüzlerinin gülmesinin sağlanmasını

istiyorlar.

Atanmayan 2351 personel  VHKİ kadrosuna nasıl atanır?

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı tarafından 01/09/2012 tarihinde yapılan VHKİ görevde yükselme sınavında 70 puan barajını aşan ve duyurulan kadro sayısından fazla olduğu gerekçesiyle atamaları yapılmayan 2351 personelin bu kadrolara atamalarının yapılabilmesi için;

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinde, bu durumda olanların atanmasına imkan verecek şekilde bir değişikliğe gidilmesi,

2- VHKİ kadrolarda, yukarıda belirtilen sebeplerle boşalma olması (boşalacak kadro sayısı kadar personelin  başarı sırasına göre 01/09/2014 tarihine kadar atanabileceği), 

3- 70 barajını aştığı halde ataması yapılmayanlar tarafından (dava açma süresi içerisinde) açılan ya da açılacak davalarda mahkemeler tarafından, yürütmenin durdurulmasına ya da işlemin iptaline karar verilmesi (atamama işlemlerinin puana dayalı bireysel işlem olması nedeniyle, sadece dava açıp kazananların atamasının yapılabileceği)

gerektiği değerlendirilmektedir.

Öte yandan, ek göstergeleri bulunmayan, aylık ücretleri ile emekli aylık ve ikramiye miktarları çok düşük düzeyde olan, esas görevlerinin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi nedeniyle yıllardan beridir Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ait görevleri yürüten Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin, yapılacak küçük bir düzenleme ile bulundukları sınıfın değiştirilmesi suretiyle, mağduriyetlerinin kısmen de olsa giderilmesinin eşitlik ilkelerine, hakkaniyete, fiili duruma ve vicdanlara daha uygun olacağını düşünmekteyiz.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.