logo yeni

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI HANGİ HALERDE İPTAL EDİLİR?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevdeyukselme5Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, personelin görevde yükselmesi amacıyla yapılan görevde yükselme sınavları, bazı durumların gerçekleşmesi halinde iptal edilerek yeniden yapılmaktadır. 

Görevde yükselme düzenlemeleri çerçevesinde usulüne göre yapılan duyuru, eğitim ve sınav neticesinde, başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre duyurulan boş kadrolara atama işlemi gerçekleştirilir. 

Ancak bazı hallerde, yapılmış olan görevde yükselme sınavının iptali de gündeme gelebilmektedir. Sınav işlemlerine ilişkin farklı iptal gerekçelerinin ileri sürülmesi her zaman mümkün olabilmekle birlikte, bazı durumların varlığı halinde, dava konusu edilmesine bile gerek duyulmadan, görevde yükselme sınavları ilgili kurumlar tarafından iptal edilerek, usulüne göre yeniden sınav yapma yoluna gidilebilmektedir. 

Yapılan sınav sonucunda; 

-Sınavda yer alan soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun, 

-Sınav kurulunda görev alanların, sınava katılan personelin öğrenim seviyesinden ve sahip oldukları unvanlardan daha düşük seviyede bulundukların, 

-Sınava, sınav kurulunda görev alanların eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının 

herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, görevde yükselme sınavının, sınavın yapıldığı kurumun yetkili organları tarafından iptal edilerek yeniden sınav açılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Bu hallerin varlığı halinde sınavın yenilenmesi yoluna gidilmemesi durumunda ise, açılacak iptal davalarında söz konusu sınavın iptali yönünde karar verilmesi kuvvetle muhtemel olacaktır. 

Bu hallerin dışında, görevde yükselme sınav sürecinin her aşamasına ilişkin olarak idari yargı yerlerinde dava açılabileceği gibi, mahkemeler tarafından yapılacak değerlendirmeler neticesinde çeşitli gerekçelerle iptal kararlarının verilmesi de söz konu olabilecektir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.