logo yeni

BU YÖNETMELİK İLKÖĞRETİM MEZUNLARINI SEVİNDİRECEK

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile, çeşitli kadrolar için yapılacak görevde yükselme sınavına girmede aranan “En az lise veya dengi okul mezunu olmak” şartı, bazı personel için bir alt düzeye çekildi.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle, mevcut Yönetmeliğe geçici bir madde eklendi. 

Buna göre, 18/04/1999 tarihinde Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde bulunan personelden ilköğretim mezunu olanlar, “Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Mutemet ve Matbaacı” kadrolarına atanabilmek için açılacak ilk görevde yükselme sınavına başvurabilecek.

Değişiklikten önce, söz konusu kadrolar için açılacak görevde yükselme sınavlarına girebilmek için Yönetmelikte “En az lise veya dengi okul mezunu olmak” şartı aranmaktaydı.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik:

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 5/7/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 2– 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte bulunan personelden 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan unvanlı kadrolar için öngörülen öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyinde bulunanlar, diğer şartları taşımaları kaydıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren söz konusu unvanlı kadrolar için yapılacak olan ilk görevde yükselme sınavına başvurabilirler.”

MADDE 2– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.