logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ŞARTI ARANMAYAN KADROLAR

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak personelin görevde yükselmesinin ve unvan değiştirmesinin sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme niteliğinde asaleten atanabilmelerini, görevde yükselme sınavına girerek başarılı olma şartına bağlamıştır.

Ancak Yönetmelik ile, kurum ve unvan bazında istisnalara da gidilerek, müdür ve daha alt görevlerden bazılarına yapılacak atamalar için görevde yükselme sınavına girilmesine gerek görülmemiştir.

Görevde yükselme sınavına girmeden atama yapılabilen kadrolar  

-İstisnai memur kadroları. (İstisnai memur kadrolarına buradan ulaşabilirsiniz)

-Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar.

-Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar.

-Dışişleri Bakanlığı uzmanlıkları.

-Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolar.

-Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları.

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadroları.

-Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları. (Danıştay 5. Dairesinin buradaki Kararıyla yürütülmesi durdurulmuştur)

-Diyanet İşleri Bakanlığında protokol işlerini yürütmekle görevli şube müdürü kadrosu.

-Doktora öğrenimini bitiren personel için, atanılacak görev için aranan hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevler.

-Başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlükleri.

-Taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadroları ve bunların yardımcılıkları.

-İlçe müdürü kadroları. (Danıştay 5. Dairesinin yukarıda sözü edilen Kararıyla yürütülmesi durdurulmuştur)

-Millî Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil eğitim uzmanı kadroları.

-Doktora öğrenimini bitiren personel için, atama yapılacak görev için aranan hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevler.

-Kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevler.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.