logo yeni

calisanlar2 copy

GÜMRÜKTE GÖREVDE YÜKSELMEK ARTIK ÇOK KOLAY

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Bugün yürürlüğe giren değişiklikle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında “gümrük müdürü”, “gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü”, “tasfiye işletme müdürü”, gümrük müdür yardımcısı” ve “bölge amiri” kadrolarına atanmak kolay hale geldi. Bu kadrolara atanmak için görevde yükselme yükselme eğitim ve sınavlarına girmeye gerek kalmadı.

Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında görevde yükselmeleri kurala bağlanan kadrolar; ikinci fıkrasında ise görevde yükselmeleri bu kurallar dışında tutulmuş olanlar sayılmıştır. Bugün yürürlüğe giren Yönetmelikle, görevde yükselmeleri genel kurallar dışında tutulan kadrolar arasına Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri” kadroları da eklenmiş oldu.

Görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde personel arasında kayırmacılığı önlemek amacı taşıyan bu Genel Yönetmelik, ancak tüm kamu personeline uygulandığında bir anlam ifade edecek iken, bu Yönetmelikten istisna tutulan unvan ve görevler zaman içerisinde maalesef artmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, müdür kadrolarına görevde yükselme sınavı yapmadan atama yapılmasını sağlamak için arayışlarda olduğunu 5 Kasım 2012 tarihli haberimizde ifade etmiştik. Haberimizde "umarız doğru değildir" dediğimiz bu girişim, hayata geçirilmiş oldu. Haberimiz için tıklayınız...

Daha önce de Yönetmelik değişiklikleri yapılmak suretiyle bazı unvanlar görevde yükselme kapsamı dışında tutulmuştu. Bu düzenlemelere karşı açılan ve halen sürmekte olan davalar olduğu gibi, düzenlemelerin yürütülmesinin durdurulmasına yönelik kararlar da verilmişti.

27.3.2012 tarihinde giren ve “Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları, ilçe müdürü kadroları” nı görevde yükselme genel düzenlemeleri kapsamında bırakan Yönetmelik değişikliğinin yürürtülmesi, Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 02.10.2012 tarihli ve E:2012/4736 sayılı Kararıyla durdurulmuştu. Konuya ilişkin Karar ve haberimiz için tıklayınız...

Danıştay düzenlemenin yürütülmesini durdururken; “…kamu hizmetlerinin yürütülmesini bozacak şekilde hukuka aykırı atamalara sebep olması bakımından, uygulamasının sürdürülmesi halinde telafisi güç zarara neden olacaktır.” demişti.

Danıştayın görevde yükselme uygulamaları konusundaki değerlendirme ve Kararlarına bakıldığında, bugün yürürlüğe giren ve “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadroları”nı görevde yükselmede istisna kadrolar arasına sokan düzenlemenin dava konusu edilmesi halinde, yürütülmesinin durdurulması ve iptali yönünde karar verilmesi kuvvetle muhtemel görünmektedir.

07.03.2013 tarihinde Resmi  Gazete’de yayımlanan 28.01.2013 tarihli ve 2013/4279 sayılı Yönetmelik

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan, “Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “atanma usul ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yönetmelikle belirlenen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadroları,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.