logo yeni

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME İDDİALARINA NE CEVAP VERDİ?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

İstanbul milletvekili Durmuşali Torlak’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açılmış olan görevde yükselme yönetmelikleri ile ilgili önergesine Bakanlıktan cevap geldi.

Durmuşali Torlak’ın görevde yükselme sınavları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlına sorduğu sorular şöyleydi:

Sorular

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan çok sayıda personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliğinde belirtilen şartlan taşıdıkları halde, bazı kadrolara atama kriterlerine haiz olmayan personellerin görevlendirme veya vekaleten atanmaları nedeniyle mağdur edildikleri yönünde şikayet ve iddialar söz konusudur.

Bu kapsamda Bakanlığınıza bağlı ve/veya iIgili kurum/kuruluşların merkez ve taşra teşkilatlarında:

1) Şube Müdürü ve üst kadro pozisyonlarına atanma kriterleri uymadığı halde, vekaleten ve/veya görevlendirme yoluyla atanan personel var mıdır? Var ise hangi kriterleri yerine getiremediği için vekalet veya görevlendirme yöntemi uygulanmıştır? Bunların sayısı nedir?

2) Vekaleten ve/veya görevlendirme yoluyla atama yapılan kadrolara, atanma kriterlerine sahip olup da, asaleten atama yapılabilecek personel var mıdır? Var ise, atama kriterlerini yerine getirmeyen personelin vekaleten veya görevlendirme usulü ile atanmasının gerekçesi nedir? Bu durum bürokratik teamüllere uygun mudur?

3) Şu ana kadar görevde yükselme sınavları açılmış mıdır? Açıldı ise tarihleri ve bir üst göreve yükselerek atamaları yapılan personellerin yıllara, mesleklerine görevlerine ve üyesi bulundukları sendikalara göre dağılımları nedir?

4) Görevde yükselme sınavlarının açılmaması ya da kadro yetersizliği ne deniyle mağdur edilen personel var mıdır? Var ise sayısı nedir?

5) Açılan şube müdürlüğü sınavını kazanıp ataması yapılmayan personel var mıdır? Var ise sayısı kaçtır? Sınavı kazandıkları halde atanmama gerekçeleri nedir?

6) Çevre ve Şehircilik Uzmanı sınavı açılacak mıdır? Açılacak ise ne zaman sınav yapmayı düşünüyorsunuz?

7) 2013 yılında görevde yükselme sınavı açılacak mıdır? Açılacak ise ne zaman açılacaktır? Açılacak kadro pozisyonları nelerdir?

Cevaplar:

1,2) Şube Müdürü ve üst kadro unvanlarına atanma kriterlerine uymadığı halde vekaleten veya görevlendirme yoluyla atanan personel yoktur.

3,5) Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 21/11/2009 tarihinde Şube Müdürü kadro unvanları için düzenlenen sınavda toplam 28 kadro açılmış olup, İdari İşler Şube Müdürü branşında 7 personel, Proje Şube Müdürü branşında 11 personel ve Yapım Şube Müdürü branşında ise 6 personel başarılı olmuştur. Başarılı olan personelden İdari İşler Şube Müdürü branşından 2 personel, Proje Şube Müdürü branşından 3 personel ve Yapım Şube Müdürü branşından ise 2 personel tercih yapmaktan vazgeçmiş olup. toplam 15 personelin ataması gerçekleştirilmiştir.

20.02.2011 tarihinde Şube Müdürü kadro unvanları için düzenlenen sınavda toplam 187 kadro açılmış olup, 141 personel başarılı olmuştur. Başarılı olan personelden İmar İskan ve Kooperatifler Şube Müdürü branşında 28 personel, Proje ve Yapım Şube Müdürü branşında 38 personel, Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürü branşında 44 personel ve İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü branşında 6 personel’ tercihe katılmıştır. Başarılı olan personelden 25’i ise tercihe katılmanıştır. Başarılı olan ve tercihe katılan toplam 116 personelin atamaları gerçekleştirilmiştir. 10/04/2011 tarihinde merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde boş bulunan Ayniyat Saymanı, Şef, Memur, Hukuk Müşaviri ve Raportör kadrolarına toplam 427 kadro açılmış olup, bunlardan Ayniyat Saymanı branşında 47 personel, Şef branşında 1 02 personel, Memur branşında 40 personel Hukuk Müşaviri branşında i personel ve Raportör branşında 1 personel başarılı olmuştur. Başarılı olan ve tercihe katılan 185 personelin atamaları gerçekleştirilmiştir.

Taşra Teşkilatı birimlerinde boş bulunan Şube Müdürü kadroları için düzenlenen görevde yükselme sınavı sonucunda gerçekleştirilen yerleştirilmelerde her branştaki Şube Müdürü kadrolarına öncelikle üçüncü hizmet bölgesinde boş bulunan kadrolar için en yüksek puandan başlanmak üzere başarı sırasına göre gönüllüler arasından tercih yaptırılmış Üçüncü hizmet bölgesindeki boş kadrolar gönüllülerin yaptığı tercih sonucu doldurulamadığımdan bu bölgede dört yıldan az hizmeti bulunanlar ile hiç hizmeti bulunmayanlar arasından kura yöntemi ile belirlenen personele tercih yaptırılarak kalan kadrolar doldurulmuş, kalan personel ise en yüksek puandan başlanmak üzere başarı puanı sırasına göre tercih yaptırılmak suretiyle birinci ve ikinci hizmet bölgelerine yerleştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Merkez ve taşra birimlerinde boş bulunan Ayniyat Saymanı, Şef, Memur. Hukuk Müşaviri ve Raportör kadroları için 10.04.2011 tarihinde düzenlenen sınavda başarılı olanlara en yüksek puandan başlamak üzere başarı puanı sırasına göre tercih yaptırılmak suretiyle atanacakları görev yerleri belirlenmiştir.

Görevde yükselme sınavlarına katılan personelin üyesi bulunduğu sendikalara göre isim listesi yazımız ekinde gönderilmektedir.

4) Görevde yükselme eğitim ve sınavı neticesinde mağdur edilen personel bulunmamaktadır.

6) Yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapılanmasını tamamladıktan sonra boş bulunan Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolar için sınav açılması planlanmaktadır.

7)2013 yılı sınav takvimi belirlenmemiştir.

Görevde Yükselme Sınavlarına Katılan Personel Sendika Listesi

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.