logo yeni

DEFTERDARLIK UZMANLARININ MÜDÜR OLMASI ZORLAŞTI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Defterdarlık Uzmanları, bu unvanda 5 yıl çalışmadan Maliye Bakanlığında Müdür olamayacak. Aynı müdürlüklere atanmak için, diğer unvanlardaki personelde ise 2 yıl görev yapmış olma şartı aranıyor.

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin “Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinde değişiklik yapıldı. Defterdarlık Uzmanlarının Maliye Bakanlığında Müdür kadrolarına atanmaları zorlaştırıldı.

Yapılan değişiklikle, Defterdarlık Uzmanlarının, Maliye Bakanlığında Şube Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü ve Personel Müdürü unvanına atanabilmek için 3 yıl yerine en az 5 yıl çalışması gerekecek. Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü unvanına atanabilmeleri için de en az 5 yıl Defterdarlık Uzmanı unvanında görev yapmış olmaları gerekecek.

Maliye Bakanlığında görevde yükselme sınavına tabi olmadan atama yapılan unvanlardan olan “Şube Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü ve Personel Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü unvanına atanabilmek aranan şartlar arasında yer alan belli bir unvanda belli bir süre çalışma şartı, diğer tüm unvanlar için 2 yıl iken, Deftardarlık Uzmanları için bu süre 5 yıl olarak belirlenmiş oldu.

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin “Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinde şu değişiklikler yapıldı:

 

•Dördüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. 

Düzenlemenin eski hali:

"a) Defterdar unvanına atanabilmek için; 

3) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü veya Personel Müdürü unvanında en az iki yıl veya yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra Defterdarlık Uzmanı unvanında en az sekiz yıl çalışmış olmak,"

•(ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra Defterdarlık Uzmanı unvanında en az üç yıl çalışmış olmak” ibaresi “Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beş yıl çalışmış olmak” olarak değiştirildi.

Düzenlemenin eski hali:

"ç)Şube Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü ve Personel Müdürü unvanına atanabilmek için;

2) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman, Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl veya yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra Defterdarlık Uzmanı unvanında en az üç yıl  çalışmış olmak,"

•(e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “en az iki yıl” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beş yıl” ibaresi eklendi.

Düzenlemenin eski hali:

"e) Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü unvanına atanabilmek için;

1) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl çalışmış olmak,"

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.