logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA KAÇ PUAN ALMASI GEREKİR?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme2Devlet memurlarının görevde yükselme suretiyle atama yapılan kadrolara geçebilmesi, bazı istisnai haller dışında söz konusu kadrolar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları halinde mümkün olabilmektedir. 

Görevde yükselme yazılı sınavı

Görevde yükselme yazılı sınavları atamayı yapacak kurum ve kuruluşlarca yapılabileceği gibi ÖSYM, MEB veya yükseköğretim kurumlarından biri aracılığıyla da yaptırılabilir.

Mahalli idarelerin görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları, talep etmeleri halinde, İçişleri Bakanlığı tarafından merkezi olarak yaptırılır.

Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için görevde yükselme sınavı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için görevde yükselme sınavı ise İçişleri Bakanlığınca merkezî olarak yaptırılır.

Öte yandan, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının görevde yükselme yazılı sınavları, talep etmeleri halinde YÖK tarafından merkezî olarak yaptırılır.

Görevde yükselme yazılı sınavlarında çıkacak sorulara ilişkin konular; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için YÖK tarafından; belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından; il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığı tarafından; diğer kurumlar için ise kurumların kendileri tarafından belirlenir. Sınav konuları, konu başlıkları belirtilmek suretiyle sınava ilişkin duyuruda belirtilir.

Memurun görevde yükselme yazılı sınavında başarılı sayılabilmesi için, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

Ancak, yazılı sınavda 60 puan almak başarılı sayılmak için yeterli olmakla birlikte, memurun sözlü sınava katılabilmesi için ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday arasına girmesi de gerekir. (son sıradaki adayla aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava alınıyor)

Görevde yükselme sözlü sınavı

Sözlü sınava girmeye hak kazanan memur, beş kişiden oluşan sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;

*Sınav konularıyla ilgili bilgi düzeyi,

*Genel kültürü ve genel yeteneği,

*Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

*Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

*Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

*Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

gibi hususlarda 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Ancak, sınav komisyonundaki her üyenin adaya soru sorması zorunlu değildir ve üye soru sormadan da aday hakkında sözlü notu verebilir.

Memurun sözlü sınav puanı, sınav kurulu üyelerinden her birinin 100 tam puan üzerinden vereceği puanlar toplamının üye sayısına bölünmesiyle belirlenir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Görevde yükselebilmek için alınması gereken nihai puan

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, memurun sınav “başarı puanı” esas alınır. Başarı Puanının kaç olduğu, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir. Yani yazılı sınav puanı (en az 60 puan olmalı) ile sözlü sınav puanı (en az 70 puan olmalı) toplamının ikiye bölünmesi ile elde edilir.

Adaylar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenen başarı puanına göre sıralanır ve ilgili kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. 

Öte yandan, atamada esas alınan “başarı puanı”nın en az kaç olması gerekeceği konusunda herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Ancak yazılı sınavda en az 60 puan ve sözlü sınavda en az 70 puan almak gerekeceğinden, başarı puanının 65’den mümkün.

Adayların başarı puanlarına göre sıralanmasıyla, görevde yükselme sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanmış sayılır.

Bazı adayların başarı puanı eşit olduğunda, sırasıyla; hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.

Görevde yükselme sınavının yazılı aşamasında en az 60 puan alarak sözlü sınava girmeye hak kazanan ve sözlü aşamasında da en az 70 puan alarak başarılı olan memurlar, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday arasına girememişlerse atamaları yapılmaz. Ancak, kurumlar isterlerse, asil aday sayısını geçmemek şartıyla yedek aday listesi de belirleyebilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.