logo yeni

calisanlar2 copy

MEB’DE BAZI GÖREVLERE ATANMA ŞARTLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

mudurMillî Eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin hususları düzenleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

“Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikler bugün (18 Temmuz 2020) tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikler arasında, bazı kadrolara atanma usulüne ilişkin belirlemeler de yar aldı.

Buna göre;

**İlçe millî eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda; yükseköğrenim mezunu olmak, en az 10 yıl hizmet süresi bulunmak (2 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olanla için 12 yıl hizmet süresi),  yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla; eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl veya şube müdürü kadrosunda en az 2 yıl ya da eğitim kurumu müdürü ve şube müdürü olarak toplam 4 yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak, öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartları aranacak.

**İl millî eğitim müdür yardımcısı kadrosuna atanacaklarda; yükseköğrenim mezunu olmak, en az 10 yıl hizmet süresi bulunmak (2 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olanla için 12 yıl hizmet süresi),  eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl veya şube müdürü kadrosunda en az 2 yıl ya da eğitim kurumu müdürü ve şube müdürü olarak toplam 4 yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak şartları aranacak.

**Daire başkanı (bağımlı) kadrosuna atanacaklarda; yükseköğrenim mezunu olmak, yükseköğrenim gördükten sonra en az 5 yıl hizmeti bulunmak (bu 5 yıllık sürenin kazanılmış hak aylığında değerlendirilebilen süre olması gerekiyor), şube müdürü ve dengi veya daha üst unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplamda en az 3 yıl asaleten görev yapmış olmak şartları aranacak.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müsteşar yardımcısı” ibaresi “bakan yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar” ibaresi “ilan edilen kadrolarda veya bunlarla aynı düzeydeki ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlı kadrolarda görev yapmakta olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi, madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bazı kadrolara atama

MADDE 23 – (1) İlçe millî eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla; eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış ve öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartları aranır.

(2) İl millî eğitim müdür yardımcısı kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak şartları aranır.

(3) Daire başkanı (bağımlı) kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, şube müdürü, dengi ve daha üst unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplamda en az üç yıl asaleten görev yapmış olmak şartları aranır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.