logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KURUM PERSONELİ VE ASİL MEMUR OLMAK GEREKİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme 1Devlet memurlarının, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında açılan sınavlara başvurabilmeleri, genel ve özel bazı şartları taşımaları halinde mümkün olabilmektedir.

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine ve bu Yönetmeliğe dayanılarak kurumlar tarafından çıkarılan özel yönetmeliklere bakıldığında, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında açılacak sınavlara başvuracaklarda, asil memur olup olmama ve ilgili kurumun personeli olup olmama durumlarına ilişkin şartların arandığı da görülmektedir.

Öte yandan, açılacak sınavlara başvuru yapılması, ilgili sınav duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi itibariyle, adayın aranan bütün şartları taşıması halinde mümkün olabilmektedir.

Aday memurun görevde yükselme/unvan değişikliği sınavına başvurması

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te aday memurlarla ilgili olarak herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamakla birlikte, aday memurların açılacak sınavlara giremeyeceğinin hususunun kumlar tarafından çıkarılan özel yönetmeliklerde açıkça belirtildiği görülmektedir.

Öte yandan, Devlet Personel Başkanlığı tarafından konuya ilişkin verilen görüşlerde de, asil memurluğa atanmamış olanların görevde yükselme/unvan değişikliği sınavlarına başvuruda bulunamayacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, henüz çeşitli eğitim ve yetişme aşamalarında bulunan aday memurların, geçici süreli bir statüde bulunmaları ve bazı haklar bakımından sınırlandırılmış olmaları nedeniyle, kurumlar tarafından açılacak görevde yükselme/unvan değişikliği sınavlarına başvuruda bulunamayacakları değerlendirilmektedir.

Kurum personeli olmayanların görevde yükselme/unvan değişikliği sınavına başvurması

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte;

**Görevde yükselme kapsamında ilan edilen kadro veya pozisyon için, alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi koşulunu sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olmasının esas olduğu,

**Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personelinin başvurabileceği

hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, kurumlar tarafından çıkarılan özel yönetmeliklerde da, diğer kurumların personelinin görevde yükselme/unvan değişikliği sınavlarına başvuramayacaklarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Bu belirlemelere göre;

-Kurumlar tarafından açılan unvan değişikliği sınavlarına başvurabilmek için, ilgili kurumun personeli olmak gerekiyor.

-Kurumlar tarafından açılan görevde yükselme sınavlarına başvurabilmek için, atama yapılacak kadro için aranan hizmet süresinin en az 6 ayını atamanın yapılacağı kurumda geçirmiş olmak (kurumların özel yönetmeliklerinde aranan, bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresine sahip personel bulunmaması hali hariç)  gerekiyor.

Öte yandan, görevde yükselme sınavı açılan kadro için aranan diğer şatlara sahip (kurumda çalışılması gereken süre şartı dahil) olmakla birlikte, sınav başvurusunun son günü itibariyle başka bir kurumda görev yapmakta olan personelin de görevde yükselme sınavına başvurabilmesine engel bir hükmün genel Yönetmelikte bulunmadığını düşünmekteyiz.

Bu itibarla, başka kurumların personelinin görevde yükselme sınavına başvuramayacağına ilişkin olarak kurumların özel yönetmeliklerinde hüküm bulunmadığı hallerde, bu kurumlar tarafından açılacak görevde yükselme sınavlarına diğer kurumların personelinin de (şartları tutan) başvuruda bulunmasının mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.