logo yeni

GÖREVDE YÜKSELMELERDE HAKLAR KORUNSUN

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Daha önce bulunulan bir kadroya görevde yükselme sınavına gerek duyulmadan atanma talepleri kurumların bir çoğu tarafından uygun görülmüyor.

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin düzenlemelerde, “unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.” denilmiş olmasına rağmen, bazı kurumlar tarafından personelin talepleri çeşitli gerekçelerle reddedilmekte ve görevde yükselme sınavı sonucuna göre haklarında işlem yapılacağı söylenmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeler şu şekildedir:

-18.04.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in;

*2 nci maddesinde, bu Yönetmelik hükümlerinin “...özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; … memur kadrolarında … istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında …” uygulanacağı,

*1 inci maddesinde, “Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi ve disipline ilişkin şartlar ile ... bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenler. Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.”,

*Ek 1 inci maddesinde, “Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir…”,

*Geçici 3 üncü maddesinde, “Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır...”

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu genel Yönetmeliğe dayanılarak kurumlar tarafından çıkarılan özel yönetmeliklerde ise çoğunlukla “Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.” şeklinde ifadeler yer almıştır.

Bu çerçevede, daha önce görev yapılan bir kadroya, atamaya ilişkin genel şartları taşıyor olmaları ve ilgili kurumun özel düzenlemelerinde öngörülen hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi ve diğer şartları taşıyor olmaları halinde, personelin bu yöndeki atanma taleplerinin, “görevde yükselme eğitim ve sınavına girmeniz gerekir” denilerek reddedilmesi uygun değildir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.