logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELMEDE ARANAN HİZMET SÜRESİ ŞARTLARI NASIL?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme 1Unvan değiştirme veya görevde yükselme suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait görevlere atanmada, ilgili personelde bazı hizmet süresi şartları da aranmaktadır.

Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki görevlere atanabilmeleri, bazı genel ve özel şartları (bu şartlar arasında hizmet süresi de vardır) taşımak suretiyle girebilecekleri yazılı ve sözlü sınavlar neticesinde, atama yapılacak kadro sayısı ölçüsünde başarılı olmaları halinde mümkün olabilmektedir.

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine ve bu Yönetmeliğe dayanılarak kurumlar tarafından çıkarılan özel yönetmeliklere bakıldığında, görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulamalarında üç tür hizmet süresinden söz edildiği görülmektedir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin olarak yapılacak duyurularda belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla, aranan hizmet süresi şartlarını (ve diğer şartları) taşıyanlar, açılan sınavlara başvuruda bulunabilmektedirler.

**Atama yapılacak kurumda geçirilmesi gereken hizmet süresi

Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında açılacak sınavlara başvurabilmek için, ilgili personelin hizmet süresinin en az 6 ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması gerekiyor.

Ancak, ilan edilen kadrolar için bu şartı sağlayan personelin bulunmadığı durumunda, atamayı yapacak kurumda en az altı ay çalışmış olma şartı aranmayabiliyor.

6 aylık hizmet süresinin hesaplanmasında, genellikle ilgili kurumda fiilen çalışılan süreler esas alınırken, bazı kurumlarda ise personelin kullandığı yasal izinler (aylıksız izin hariç) ve askerlikte geçen süreler de dahil edilebilmektedir.

**Alt görevde geçirilmesi gereken hizmet süresi

Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında açılacak sınavlara başvurabilmek için, kurumlar tarafından, personelin alt görevlerde belli bir süre çalışmış olması şartı da aranabilmektedir.

Bu şartın aranması hususu, özel yönetmeliklerinde düzenlenmiş olması kaydıyla ilgili kurumların takdirindedir.

Öte yandan, alt görevde/görevlerde belli bir süre çalışmış olma şartının arandığı durumlarda, alt görevde çalışma süresi kurumlara ve atama yapılacak kadrolara göre değişebilmektedir.

**Toplam hizmet süresi

Kurumlar, atama yapılacak görevin niteliği itibariyle ilgili personelin sahip olması gereken toplam hizmet süresi şartını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi hükümleri çerçevesinde aramaktadırlar.

İlk dört derecelerdeki kadrolara (Eğitim Öğretim Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri dışındaki hizmet sınıflarına ait)  görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların toplam hizmet süresi şartını taşıyıp taşımadıkları, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi hükümlerine göre hesaplanır.

Buna göre, 1 ve 2 nci derecelerdeki kadrolara atanacaklardan en az 4 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olanlarda en az 10 yıl, daha az süreli yükseköğrenim mezunu olanlarda ise en az 12 yıl; 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolara atanacaklardan en az 4 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olanlarda en az 8 yıl, daha az süreli yükseköğrenim mezunu olanlarda ise en az 10 yıl hizmet süresi şartı aranmaktadır.

Personelin 68/B kapsamında hizmet süreleri hesaplanırken; kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışındaki statülerde geçirilen hizmet süreleri ve askerlikte geçirilen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra kamu kurumları dışında geçirilen hizmet sürelerinin ¾’ü hesaplamaya dahil (en çok 6 yıl) edilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.