logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUNDA KİMİN HANGİ DERECELİ KADROYA ATANACAĞI NASIL BELİRLENİR?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

kadroGörevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki çeşitli unvanlar için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan sınavlarda, atama yapılacağı duyurulan unvanlara ilişkin kadrolar farklı derecelerde de olabilmektedir. 

Yapılan sınav neticesinde atanmaya hak kazanan adayların eğitim, hizmet ve kazanılmış hak aylığı seviyesi itibariyle, ilgili unvana ait birden çok kadro derecesine atanmalarının mümkün olduğu durumlarda, hangi adayın hangi dereceli kadroya atanacağı sorusu gündeme gelmektedir.   

Mevzuatın ilgili hükümleri 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

*45 inci maddesine göre, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak ve kazanılmış hak aylık derecelerinin en çok üç üst derecesinde olmak kaydıyla 5-15 derecelerdeki kadrolara memurun kendi derecesi ile atanması mümkündür.

*76 ncı maddesine göre, memurun isteği üzerine kurumunda kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altındaki kadrolara atanması mümkündür.

*68/B maddesine göre, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına (Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile Sağlık Hizmetleri Sınıfları hariç), gerekli hizmet süresi ve diğer niteliklere ilişkin şartları taşıyan yükseköğrenim mezunu memurların, kazanılmış hak aylık seviyelerine bakılmaksızın atanması mümkündür. 

Öte yandan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğine göre; 

-Kamu kurum ve kuruluşlarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarından müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamalar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamalar görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulamaları çerçevesinde mümkün olabilir. 

-Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personelde, bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arayabilir. Aranacak hizmet süresi şartı, Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi hükümlerine göre değerlendirilir. 

-Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur ve ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

Atanmaya hak kazananların atanacağı kadro derecesi 

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin genel hükümler ile 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerini birlikte göz önünde bulundurduğumuzda; 

Görevde yükselme veya unvan değişikliği için duyurusu yapılan bir kadro unvanına başvuru yapıldığında, adayın o unvanda atama yapılacak derecelerden atanma şartlarını taşıdıklarının tamamını kapsayacak şekilde başvuru yapmış olacağını, 

Öte yandan, atanmaya hak kazananların atanabileceği birden çok derecenin olması durumunda, derecesi üstte olan kadrolara kimlerin atanacağı konusunda mevzuatta kurumları bağlayıcı bir hükmün yer almadığını, 

Ancak, başarı sıralamasında daha üst sırada yer alan adayın, derecesi daha yüksek olan kadroya atanmasının, atamaların başarı sıralamasına göre yapılması kuralına daha uygun düşeceğini 

değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.