logo yeni

calisanlar2 copy

MAHALLİ İDARELERDE MÜDÜR KADROLARINA ATANMADA EĞİTİM ŞARTI NASIL?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

mudur 2İl özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görev yapan Devlet memurlarının, bu yerlerdeki müdür ve şube müdürü unvanlı kadrolara atanmasında aranan eğitim şartı her unvan için aynı değil.

Mahalli idarelerde görev yapan Devlet memurlarının, kurumlarında görevde yükselme yoluyla müdür veya müdür yardımcısı unvanlı kadrolara atanabilmesi, açılacak sınava ilişkin duyuruda belirtilen şartlara sahip olmak suretiyle yazılı ve sözlü sınavda (atama yapılacak kadro sayısı ölçüsünde) başarılı olması halinde mümkün olabilmektedir.

Öte yandan, mahalli idarelerde “Müdür” ve “Şube Müdürü” kadroları için açılacak görevde yükselme sınavına başvuruda bulunulabilmesi için, atama yapılacak kadro unvanına göre adaylarda farklı eğitim şartı aranmaktadır.

Öğrenim süresi şartı

Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak gerekiyor.

Ancak, 18 Nisan 1999 tarihinde memuriyette bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar da dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilmektedir.

Öğrenim türü şartı

a-Teknik öğrenim gerektiren müdürlükler: Aşağıda sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

**Belediye, Bağlı Kuruluşları ve Mahalli İdare Birliklerinde

  1- Bilgi İşlem Müdürü

  2- Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü

  3- Etüd Proje Müdürü

  4- Fen İşleri Müdürü

  5- Gecekondu Ve Sosyal Konutlar Müdürü

  6- İmar Ve Şehircilik Müdürü

  7- Ruhsat Ve Denetim Müdürü

  8- Kentsel Tasarım Müdürü

  9-  Mezbaha Müdürü

  10- Park Ve Bahçeler Müdürü

  11- Plan Ve Proje Müdürü

  12- Sağlık İşleri Müdürü

  13- Su İşleri Müdürü

  14- Su Ve Kanalizasyon Müdürü

  15- Temizlik İşleri Müdürü

  16- Ulaşım Hizmetleri Müdürü

  17- Veteriner İşleri Müdürü

  18- Yapı Kontrol Müdürü

  19 - Şube Müdürü

**İl Özel İdarelerinde

  1- Bilgi İşlem Müdürü

  2- Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü

  3- Etüd Proje Müdürü

  4- İmar Ve Şehircilik Müdürü

  5- Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürü

  6- Plan Ve Proje Müdürü

  7- Ruhsat Ve Denetim Müdürü

  8- Su Ve Kanal Hizmetleri Müdürü

  9- Sağlık İşleri Müdürü

  10- Tarımsal Hizmetler Müdürü

  11- Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü

  12- Veteriner İşleri Müdürü

  13- Yatırım Ve İnşaat Müdürü

  14- Makina İkmal Bakım Ve Onarım Müdürü

  15- Yapı Kontrol Müdürü

  16- Müdür

b-Teknik öğrenim gerektirmeyen müdürlükler: Aşağıda sayılan ve teknik öğrenim gerektirmeyen müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak gerekiyor. Teknik öğrenim gerektirmeyen müdürlüklere atanacaklarda, açılacak sınava son müracaat tarihi itibariyle hizmetinin iki yılını uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda geçirmiş olması şartı da aranır.

**Belediye, Bağlı Kuruluşları ve Mahalli İdare Birliklerinde

  1- Destek Hizmetleri Müdürü

  2- Mali Hizmetler Müdürü

  3- Strateji Geliştirme Müdürü

  4- Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürü

  5- Belediye Tiyatro Müdürü

  6- Belediye Orkestra Müdürü

  7- Dış İlişkiler Müdürü

  8- Hastane Müdürü

  9- Huzurevi Müdürü

  10- İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürü

  11- İşletme Müdürü

  12- İşletme Ve İştirakler Müdürü

  13- Kreş Müdürü

  14- Kütüphane Müdürü

  15- Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü

  16- Mezarlıklar Müdürü

  17- Sosyal Yardım İşleri Müdürü

  18- Emlak Ve İstimlâk Müdürü

  19- Hal Müdürü

  20- Hukuk İşleri Müdürü

  21- Şube Müdürü

**İl Özel İdarelerinde

  1- Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürü

  2- Destek Hizmetleri Müdürü

  3- Dış İlişkiler Müdürü

  4- Encümen Müdürü

  5- Emlak Ve İstimlâk Müdürü

  6- Hastane Müdürü

  7- Huzurevi Müdürü

  8- İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürü

  9- İşletme Müdürü

  10- İşletme Ve İştirakler Müdürü

  11- Kreş Müdürü

  12- Kütüphane Müdürü

  13- Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü

  14- Mali Hizmetler Müdürü

  15- Sosyal Hizmetler Müdürü

  16- Strateji Geliştirme Müdürü

  17- Yazı İşleri Müdürü

  18- Satınalma Müdürü

  19- Hukuk İşleri Müdürü

  20- Müdür

Zabıta şube müdürlüğü ile itfaiye şube müdürlüğü için arana eğitim şartı

Belediyelerde zabıta ve itfaiye personelinin görevde yükselme işlemleri, ilgili mevzuatı hükümlerine göre yürütülmektedir. Buna göre;

-Zabıta şube müdürü kadrosuna atanacaklarda, diğer şartların yanı sıra; meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmek veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ile en az iki yıl zabıta amiri olarak çalışmış olmak şartları da aranır.

-İtfaiye şube müdürü kadrosuna atanacaklarda, diğer şartların yanı sıra; meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmek veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ile en az iki yıl itfaiye amiri olarak çalışmış olmak şartları da aranır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.