logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA DAVA AÇMA SÜRESİ HAKKINDA KARAR

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

adalet 5Danıştay 2. Dairesi, bir üyesi adına Eğitim-Sen tarafından açılan davada, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan şube müdürlüğü sözlü sınavının 2577 sayılı yasanın 20/B maddesinde sayılan merkezi ve ortak sınavlar kapsamında olmadığını, dolayısıyla bu maddede öngörülen 10 günlük dava açma süresine tabi olmadığını, işleme karşı 60 gün içinde dava açılabileceğine karar verdi.

Olayda Ankara 7. İdare Mahkemesi, şube müdürlüğü sözlü sınavında başarısız sayılan davacının açtığı davayı, 2577 sayılı yasanın 20/B maddesinde yer verilen “10 günlük süre” içinde açılmaması gerekçesiyle süre aşımı yönünden reddetmişti.

Danıştay 2. Dairesi ise İdare Mahkemesinin verdiği kararı bozarken kararında aşağıdaki gerekçeye yer verdi:

“Dava dosyasının incelenmesinden; ... İlkokulunda müdür olarak görev yapan davacının, Milli Eğitim Bakanlığınca 10/02/2014-28/02/2014 tarihleri arasında yapılan Şube Müdürlüğü Sözlü Sınavına girdiği, söz konusu sözlü sınavlara ilişkin verilen yargı kararlarının uygulanması kapsamında davacının 20/04/2015 tarihinde yeniden sözlü sınava çağrıldığı, anılan tarihte girdiği sözlü sınav sonucunda 67,40 puan takdir edildiği, sınav sonucuna itiraz ettiği, sözkonusu itirazın Milli Eğitim Bakanlığının 30/09/2015 tarih ve 9656552 sayılı yazısı İle reddedilmesi ve bu yazının 07/10/2015 tarihinde davacıya tebliğ edilmesi üzerine 07/12/2015 (Pazartesi) tarihinde bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunü'nun 7. maddesinde, dava açma süresinin özek kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve İdare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gün olduğu, bu sürelerin idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu durumda; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 04/02/2016 günlü, E:2016/90, K:2016/156 sayılı kararı uyarınca, bakılmakta olan davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi kapsamında olmaması karşısında, davacının sözlü sınav sonucuna itirazının reddedilmesine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren dava açma süresi olan 60 gün içinde İşbu davanın açıldığı anlaşılmakta olup, süre aşımı nedeniyle reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.”

Karara ulaşmak için tıklayınız.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.