logo yeni

ENGELLİLERİN GÖREVDE YÜKSELMELERİ ENGELLENİYOR

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

İşe alınmalarında uygulanan sınav ve yerleştirme sistemi farklı olduğu halde, engelli personelin görevde yükselmesi ve unvan değiştirmesi diğer personel ile aynı usul ve esaslara göre yürütülüyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarında bulunalar ile kamu iktisadi teşebbüslerinin sözleşmeli pozisyonlarında görev yapanlar, görevde yükselme ve unvan değiştirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde farklı ve üst kadrolara yükselebilmektedirler.

Ancak, işe alınmalarında merkezi seçme sınavları ve yerleştirmeleri farklı usullere bağlanmış olan engelli personelin ve işe girdikten sonra özür hali oluşan personelin görevde yükselmesine ve unvan değiştirmesine ilişkin farklı esaslar belirlenmemiştir.

Engelli memur istihdamına ilişkin düzenleme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü” başlıklı 53 üncü maddesinde yer almıştır. Bu maddede, “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır.” denilmiş ve “Özürlüler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır. Özürlülerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, … ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.” hükümlerine yer verilmiştir.

Öte yandan, Kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarında ve sözleşmeli pozisyonlarında görev yapanların görevde yükselmelerine ve unvan değiştirmelerine ilişki düzenleme Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Bu Yönetmelikte, engelli personel için farklı düzenlemeler getirilmemiş, sadece “Kurumlar, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alırlar.” denilmekle yetinilmiştir.

Uygulamalarda engelliler düşünülmüyor

Düzenlemelerin bu şekilde olması nedeniyle; eğitime kabul edilme, eğitimin süresi, eğitim konuları, sınavın şekli ve yeri gibi bir çok unsuru içeren görevde yükselme ve unvan değişiklikleri uygulamaları kurumlar tarafından gerçekleştirilirken, engellilerin özel durumları hiç dikkate alınmamakta ve engelli personelin görevde yükselmesi ve unvan değiştirmesi imkanı ortadan kaldırılmaktadır. Öyle ki; engellileri her türlü engel, ihmal ve dışlamaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş kurumlar bile görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin düzenleme ve uygulamalarında özürlülerin bu haktan yararlanmaları imkanı sunmamaktadırlar.

Engelli personelin kurumların kadro ve pozisyonlarına alınabildiği, diğer personelden farklı koşullarda çalışmadığı ve işlerini yaptıkları düşünüldüğünde, gerekli şartları taşımaları halinde görevde yükselmelerinin ve unvan değiştirmelerinin de mümkün kılınması gerekmektedir.

Engellilere özgü düzenleme şart

Bu nedenle, görevde yükselme ve unvan değişikliğine konu olacak kadro ve pozisyonlardan, ilgili kurumlarda aynı unvanda çalışan personelin sayısal oranına göre, engelli personel için kontenjan ayrılması ve bu personelin eğitim ve sınavlarının, ilgililerin engel durumları da göz önünde bulundurularak farklı şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması sosyal ve hukuki bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Farklı bir düzenleme yapmaya imkan var

Devlet Memurları Kanunu’nda, görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarının engelliler için farklı belirlenmesine imkan vermeyen herhangi bir hükmün yer almaması; söz konusu Yönetmelik ile birçok kurum, görev ve unvanın görevde yükselme ve unvan değiştirme uygulamalarından istisna tutulması yoluna kolaylıkla gidilmesi ve her geçen gün bu istisnalara yeni unvanların ekleniyor olması birlikte göz önünde bulundurulduğunda, bu Yönetmeliğe eklenecek bir hüküm ile engelli personelin önüne çalışma hayatında konulan önemli bir engel ortadan kalkmış olacaktır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.