logo yeni

calisanlar2 copy

MALİYE’DE MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI OLMAK GÖREVDE YÜKSELMEYE TABİ DEĞİL

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

maliye bakanligiKamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaların sınavla olacağı ile görevde yükselmede uygulamalarında uygulanacak usul ve esasların nasıl olacağını belirlemiştir.

Devlet memurlarının görevde yükselmesine ilişkin hususlar genel olarak söz konusu Yönetmelikte düzenlenmiş olmakla birlikte, bu Yönetmelikle getirilen istisnaların yanı sıra bazı yasal düzenlemelerle de istisnai durumlar yaratılmıştır. Görevde yükselmeye yasal düzenleme ile istisna getirilmesi durumu Maliye Bakanlığına ait bazı unvanlar için de söz konusudur.

Maliye Bakanlığında görevde yükselme uygulamasından istisna tutulan bazı unvanlar

178 sayılı “Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”de; Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü kadroları ile bunların yardımcılıklarına ilişkin kadrolara atanacakların yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacağı ile buna ilişkin uygulamanın usul ve esaslarının da Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenleme ile, yukarıda sayılan unvanlara yapılacak atamalar görevde yükselme uygulamaları kapsamı dışında tutulmuş ve söz konusu unvanlara yapılacak atamalarda izlenecek yolun Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi sağlanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönetmelikte ise, müdür ve müdür yardımcılıklarına ilişkin kadrolara yapılacak atamalar için uygulanacak sınav usulü, görevde yükselme sınavlarına göre farklı belirlenmiştir.

Maliye’de müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarına yükselme nasıl oluyor?

Maliye Bakanlığında; Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü kadroları ile bunların yardımcılıklarına ilişkin kadrolara atanacakların, açılacak sınavlara başvuru için gerekli şartları taşımaları ile sınav (yazılı ve sözlü) sonucunda atama yapılacak kadro sayısı ölçüsünde başarılı olmaları gerekiyor.

Söz konusu unvanlardaki kadrolara atanmada;

-Sınava başvuracak adayların, aşağıda unvanlar itibariyle belirtilen şartları, ilanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla taşımaları gerekir.

-Yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 puan alınması gerekir. Sözlü sınava girebilmek için yazılı sınavda en az 70 puan alınması gerekir.

-Sınavlar, yalnızca sınavı açan birim ve sınav açılan unvan için geçerli olur. Girilen sınavın sonuçları, aynı düzey unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerli sayılır.

-Başarı notu yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara ve daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara öncelik tanınır.

-Sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre sınav ilanında belirtilen yerlere yapılır.

Maliye Bakanlığında müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına atanmada aranan şartlar

1-Bilgi İşlem Merkezi Müdürü unvanına atanabilmek için;

-Dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az on yıl hizmeti bulunmak.

-Çözümleyici, Mühendis, İstatistikçi veya Matematikçi unvanında en az iki yıl çalışmış olmak.

-Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az altmış ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

-En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek.

2-Şube Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü ve Personel Müdürü unvanına atanabilmek için;

-En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

-Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman, Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl veya Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beş yıl; Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya İstatistikçi unvanında en az sekiz yıl  çalışmış olmak.

3-Muhakemat Müdürü unvanına atanabilmek için;

-Müşavir Hazine Avukatı veya Hazine Avukatı unvanında görev yapıyor olmak.

-En az altı yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak kaydıyla asgari sekiz yıl hizmeti bulunmak veya en az iki yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak üzere Hakimlik, Savcılık veya kamuda Avukatlık unvanında altı yıl hizmeti bulunmak.

4-Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü unvanına atanabilmek için;

-Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl veya Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beş yıl çalışmış olmak.

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartı taşımak.

5-Muhakemat Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;

-Müşavir Hazine Avukatı veya Hazine Avukatı unvanında görev yapıyor olmak.

-En az dört yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak kaydıyla asgari altı yıl hizmeti bulunmak veya en az iki yılı Hazine Avukatlığı unvanında olmak üzere Hakimlik, Savcılık veya kamuda Avukatlık unvanında dört yıl hizmeti bulunmak.

6-Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı unvanına atanabilmek için;

-En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az altı yıl hizmeti bulunmak.

-Defterdarlık Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Raportör, Şef veya Çözümleyici unvanında en az iki yıl; Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya İstatistikçi unvanında en az altı yıl çalışmış olmak ya da Mesleki Eğitim Kursu mezunu olmak.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.