logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELMEYE TABİ KADROLARA SINAVSIZ ATANMANIN YOLU

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme3Atanabilmek için görevde yükselme sınavına girip başarılı olunmasının da gerektiği kadrolara, görevde yükselme kapsamı dışındaki daha üst bir kadroda kısa süreli de olsa bulunmak suretiyle atanma imkanı var.

Görevde yükselme uygulamaları kapsamında bir kadroya atanabilmek, aynı kadroya atanabilecek kişiler arasında yapılacak sınavda gerekli başarıyı sağlamayı da gerektirdiğinden,  aynı kadroya kolay yoldan atanmak için çaba gösterenlere ve atananlara da uygulamada sıklıkla rastlanmaktadır.

Görevde yükselme

Devlet memurları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan (399 sayılı KHK’ya tabi) sözleşmeli personelin, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, görevde yükselmesine ve unvan değiştirmesine ilişkin usul ve esaslar, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” ile belirlenmiş olup, kamu personelinin görevde yükselmesinde kayırmacılık kısmen önlenmeye çalışılmıştır.

Bu düzenlemeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında; Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici, Programcı, Şef, Amir, Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve bu unvanlarla aynı düzeylerdeki görevlere atanabilmek için, açılacak görevde yükselme sınavında başarılı olunması da gerekmektedir.

Ancak, bir unvandaki personelin daha alt unvanlara atanmasında ise görevde yüksele sınav şartı aranmamaktadır. 

Sınavsız görevde yükselme

Görevde yükselme uygulaması kapsamında olmayan kadrolara, atama için gerekli şartları taşıyanların, ilgili amirlerin takdiri ile atanması mümkün olabilmekle birlikte, bu yol bazen,  görevde yükselme suretiyle atama yapılması gereken kadrolara sınavsız atama yolu olarak da kullanılabilmektedir.

Örneğin; 

Müdür unvanlı kadroya atanabilmek için, yapılacak görevde yükselme sınavına (yazılı ve sözlü) girmek ve duyurulan boş kadro sayısı seviyesinde başarı sıralamasında yer almak gerekiyor.

Öte yandan, Daire Başkanı unvanlı bir kadroya atanabilmek ise görevde yükselme uygulamasına tabi değildir ve genel olarak (kurumlara özel düzenlemelerde aranabilecek şartlar hariç) en az 10 yıl hizmeti bulunan lisans mezunu (önlisans mezunları için en az 12 yıl hizmet) Devlet memurları, görev yaptıkları unvana bakılmaksızın atamaya yetkili amirleri tarafından Daire Başkanı kadrosuna atanabilmektedir.

Bu itibarla, üst unvanlardan alt unvanlara atanmada görevde yükselme sınav şartının olmaması; Daire Başkanı kadrosunun Şube Müdürüne göre üst unvan olması ve görevde yükselme sınavı ile atama yapılan bir unvan olmaması; Şube Müdürü kadrosunun görevde yükselme sınavı ile atama yapılan bir kadro olması hali nedeniyle, Şube müdürü kadrosuna sınavla atanabilecek olan bir memurun önce kendi kurumunda veya başka kurumda Daire Başkanı kadrosuna atanması ve ardından da Şube Müdürü kadrosuna sınav şartı aranmadan naklen atanması durumuyla karşılaşılabilir. Benzer uygulamalar, başka görevler için de söz konusu olabilir.

Hülle yöntemiyle görevde yükselmeye Yargıtay'ın bakışının nasıl olduğu konusu için tıklayınız …

Üst görevde ne kadar süre bulunmak gerekiyor?

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”, üst görevlerden görevde yükselmeye tabi alt bir göreve atanmada, üst görevde belli bir süre bulunmuş olma şartı aramamaktadır.

Öte yandan, “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik”te ise, üst görevlerden görevde yükselmeye tabi alt bir göreve atama yapılabileceği belirtilirken; “yönetim hizmetleri” grubu (müdür, şube müdürü, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi) ile “araştırma, planlama ve savunma hizmetleri” grubu (uzman, sivil savunma uzmanı) kadrolarına üst kadrolardan sınavsız atama yapılabilmesi için üst görevlerde en az 6 ay çalışılması şartı aranmıştır. Görevde yükselmeye tabi diğer kadrolara atanmada ise 6 ay üst görevlerde bulunma şartı aranmamıştır.

Bu düzenlemelere göre;

-Görevde yükselmeye tabi olmayan üst görevden, görevde yükselmeye tabi alt bir göreve atanmada (mahalli idarelere ait bazı görevler hariç), üst görevlerde belli bir süre bulunmuş olma şartı aramadığından, VHKİ olarak görev yaparken Daire Başkanı kadrosuna (usulüne uygun şekilde) atanan kişi, aynı gün görevde yükselme sınavı ile atama yapılabilen Şube Müdürü kadrosuna naklen atanabilir.

-Mahalli idarelerde (il özel idaresi, belediye) görevde yükselmeye tabi kadrolardan; müdür, şube müdürü, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, uzman  ve sivil savunma uzmanı kadrolarına üst kadrolardan sınavsız atama yapılabilmesi, üst görevlerde en az 6 ay çalışılmış olması halinde mümkündür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.