logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI KAMERA KAYDINA ALINMALI MI?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

mulakatKamu Denetçiliği Kurumu, “sınav esnasında görüntü kaydına alınmaması”, “cevaplara ilişkin ayrıntılı tutanak tutulmaması”, “sözlü sınav süresinin çok kısa tutulması”, “soruların kura çekme yöntemi ile sorulmaması” ve “yazılı sınavın başarıdaki öneminin sözlü mülakat ile etkisiz hale getirilmesi” gerekçeleriyle görevde yükselme sınavı mülakat kısmının yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti.

Sözlü görüntü kaydına alınmadı

Olayda şikayetçi, Zabıt Katibi olarak görev yapmakta iken, 2015 tarihinde Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavına girdiğini, yazılı sınavdan 87 puan alarak sözlü sınava katılmaya hak kazandığını, ancak 2015 tarihinde gerçekleştirilen mülakat sınavında kendisine 61,00 puan verilerek başarısız sayıldığını, söz konusu mülakat sınavının, “sınav esansında görüntü kaydına alınmaması”, “cevaplara ilişkin ayrıntılı tutanak tutulmaması”, “sözlü sınav süresinin çok kısa tutulması”, “soruların kura çekme yöntemi ile sorulmaması” ve “yazılı sınavın başarıdaki öneminin sözlü mülakat ile etkisiz hale getirilmesi” gibi gerekçelerle objektif kriterlerden uzak, hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek, şahsının söz konusu mülakat sınavında başarılı sayılmasını talep etmişti.

Görüntü kaydını gerektiren düzenleme yok

Kamu Denetçiliği Kurumu ise sözlü sınavla ilgili görüntü kaydı alınmasını öngören bir düzenleme bulunmadığını vurgulayarak, red  kararına ilişkin gerekçede şu ifadelere yer verdi:

“… Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda; “Sözlü Sınav Kurulu”nun oluşturulduğu, sınav tarihinin belirlenerek ilan edildiği ve belirtilen tarihler arasında sözlü sınavın yapıldığı, sözlü sınavda adaylara yöneltilecek soruların hazırlanarak kayıt altına alındığı ve bu sorular arasından belirlenen soruların adaylara yöneltildiği, adaylar tarafından verilen yanıtların kurulun her üyesi tarafından ayrı ayrı değerlendirildiği ve Sözlü Sınav Değerlendirme Tutanağına göre verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü puanlarının belirlendiği, sınav kurulunun başkan ve üyeleri tarafından başvurucuya ayrı ayrı takdir edilen puanların aritmetik ortalamasına göre sözlü puanı 66 olan başvurucunun başarısız sayıldığı, sözlü sınav sonucuna göre başarı listesinin düzenlendiği ve ilanının yapıldığı, başvuranın sözlü sınava ilişkin itirazının yine usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığı, söz konusu işlemlerin hukuka ve hakkaniyete aykırı yapıldığına dair bir bilgi ve belge ibraz edilemediği gibi dosya kapsamında aksini gösterir bir bilgi ve belgenin de tespit edilemediği, soruların kura çekme yöntemi ile sorulmasını ve sınav esansında görüntü kaydının alınmasını zorunlu kılan herhangi bir hükmün mevzuatta yer almadığı, dolayısıyla böyle bir yöntem izlenmemiş olmasının işlemi sakatlamadığı, bu nedenlerle yönetmelikte belirlenen usulüne uygun olarak yapılan sınav ve komisyon tarafından mevzuatta belirtilen kriterler çerçevesinde sorulan sorulara verilen cevapların puan verilmek suretiyle değerlendirilmesi sonucunda yönetmelikte öngörülen başarı notunun altında puan alan başvurucu hakkında kurulan işlemde hukuka aykırılık tespit edilemediği sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

İlgili karar

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.